Wednesday, 31 July 2019

Versetul zilei

Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. 

2 Ioan 1:8

Tuesday, 30 July 2019

Versetul zilei

Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însăși răutatea lui. 

Proverbe 11:5

Monday, 29 July 2019

Versetul zilei

A făcut să țâșnească izvoare din stânci și să curgă ape ca niște râuri. 

Psalmi 78:16

Saturday, 27 July 2019

Versetul zilei

ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 

Iacov 1:3

Thursday, 25 July 2019

Versetul zilei

Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 

Iuda 1:5

Wednesday, 24 July 2019

Versetul zilei

Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 

Matei 5:7

Tuesday, 23 July 2019

Versetul zilei

Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele! 

Psalmi 141:3

Monday, 22 July 2019

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 

1 Ioan 4:1

Sunday, 21 July 2019

Versetul zilei

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el.

Proverbe 26:4

Saturday, 20 July 2019

Versetul zilei

Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu! 

Psalmi 51:6

Thursday, 18 July 2019

Versetul zilei

Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. 

Iacov 1:3

Wednesday, 17 July 2019

Versetul zilei

Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 

1 Timotei 1:5

Tuesday, 16 July 2019

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Monday, 15 July 2019

Versetul zilei

Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!" 

Fapte 3:6

Sunday, 14 July 2019

Versetul zilei

Pe urmă le-a zis: „Cine dintre voi, dacă-i cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară, în ziua Sabatului?" 

Luca 14:5

Saturday, 13 July 2019

Versetul zilei

Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înțelepciune. 

Eclesiastul 10:10

Friday, 12 July 2019

Versetul zilei

Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani! Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată! 

Isaia 55:1

Wednesday, 10 July 2019

Versetul zilei

În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim. 

Evrei 2:5

Tuesday, 9 July 2019

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Monday, 8 July 2019

Versetul zilei

Către Domnul strig în strâmtorarea mea, și El m-ascultă. 

Psalmi 120:1

Saturday, 6 July 2019

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi 40:1

Friday, 5 July 2019

Versetul zilei

ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. 

Filipeni 2:7

Thursday, 4 July 2019

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Wednesday, 3 July 2019

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator