Monday, 21 February 2022

Versetul zilei

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. 

1 Petru 4:10

Saturday, 19 February 2022

Versetul zilei

Doamne, Tu ești Dumnezeul meu; pe Tine Te voi înălța! Laud Numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate; planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. 

Isaia 25:1

Tuesday, 15 February 2022

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Monday, 14 February 2022

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? 

Mica 6:11

Tuesday, 1 February 2022

Versetul zilei

Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 

1 Tesaloniceni 4:11

Monday, 31 January 2022

Versetul zilei

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 

2 Petru 1:10.

Monday, 17 January 2022

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Tuesday, 11 January 2022

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Monday, 10 January 2022

Versetul zilei

„Eu, Eu vă mângâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba, Isaia 51:12

Friday, 7 January 2022

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea." 

Ioan 9:11

Monday, 3 January 2022

Versetul zilei

Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. 

Romani 15:1
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator