Tuesday, 31 January 2017

Versetul zilei

Eu sunt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti. 

Isaia, 45:5

Monday, 30 January 2017

Versetul zilei

Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. 

Ioan, 3:36

Sunday, 29 January 2017

Versetul zilei

Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. 

Evrei, 2:16

Saturday, 28 January 2017

Versetul zilei

Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 

Galateni, 2:19

Friday, 27 January 2017

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 

Romani, 9:8

Thursday, 26 January 2017

Versetul zilei

Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El. 

Iov, 11:13

Wednesday, 25 January 2017

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Tuesday, 24 January 2017

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Monday, 23 January 2017

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. 

Romani, 8:2

Sunday, 22 January 2017

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Thursday, 19 January 2017

Versetul zilei

Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. 

Geneza, 5:24

Wednesday, 18 January 2017

Versetul zilei

Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire! 

Evrei, 10:35

Tuesday, 17 January 2017

Versetul zilei

În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, când aţi făcut rău? Dar, dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:20

Monday, 16 January 2017

Versetul zilei

„Pleacă, Satano", i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti." 

Matei, 4:10

Sunday, 15 January 2017

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Friday, 13 January 2017

Versetul zilei

Dă înţeleptului, şi se va face şi mai înţelept; învaţă pe cel neprihănit, şi va învăţa şi mai mult! 

Proverbe, 9:9

Tuesday, 10 January 2017

Versetul zilei

I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?" 

Marcu, 4:41

Sunday, 8 January 2017

Versetul zilei

Doamne, către Tine strig şi zic: „Tu eşti scăparea mea, Partea mea de moştenire pe pământul celor vii." 

Psalmi, 142:5

Friday, 6 January 2017

Versetul zilei

Arată-mi, Doamne, căile Tale şi învaţă-mă cărările Tale. 

Psalmi, 25:4

Wednesday, 4 January 2017

Versetul zilei

În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile! 

Tefania, 3:16

Tuesday, 3 January 2017

Versetul zilei

Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri, 

Evrei, 7:26

Monday, 2 January 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 

Coloseni, 1:13

Sunday, 1 January 2017

Versetul zilei

Voi strânge pe cei întristaţi, care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara. 

Tefania, 3:18

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator