Saturday, 30 May 2020

Versetul zilei

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 

Efeseni 2:1

Friday, 29 May 2020

Versetul zilei

Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, 

1 Petru 2:13

Thursday, 28 May 2020

Versetul zilei

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 

Evrei 4:1

Tuesday, 26 May 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui! 

Psalmi 136:1

Monday, 25 May 2020

Versetul zilei

De atunci Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă dai drumul Omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului." 

Ioan 19:12

Saturday, 23 May 2020

Versetul zilei

Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, 

1 Petru 3:3

Friday, 22 May 2020

Versetul zilei

Cine iubește certarea, iubește știința; dar cine urăște mustrarea este prost. 

Proverbe 12:1

Thursday, 21 May 2020

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. 

Iacov 1:4

Tuesday, 19 May 2020

Versetul zilei

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. 

Efeseni 2:13

Sunday, 17 May 2020

Versetul zilei

Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel; 

Romani 9:6

Thursday, 14 May 2020

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Tuesday, 12 May 2020

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. 

Proverbe 29:11

Monday, 11 May 2020

Versetul zilei

El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 

2 Corinteni 1:22

Sunday, 10 May 2020

Versetul zilei

Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. 

Luca 10:20

Friday, 8 May 2020

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul! Lăudați Numele Domnului, lăudați-L, robi ai Domnului, 

Psalmi 135:1

Thursday, 7 May 2020

Versetul zilei

Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 

Mica 6:8

Wednesday, 6 May 2020

Versetul zilei

„Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, 

1 Petru 3:10

Tuesday, 5 May 2020

Versetul zilei

Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. 

Proverbe 14:8  

Monday, 4 May 2020

Versetul zilei

Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. 

Psalmi 125:1

Sunday, 3 May 2020

Versetul zilei

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. 

1 Ioan 1:9

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator