Saturday, 27 February 2021

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Thursday, 25 February 2021

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Monday, 22 February 2021

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu 8:12

Thursday, 18 February 2021

Versetul zilei

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!" Și a fost lumină. 

Geneza 1:3

Monday, 15 February 2021

Versetul zilei

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 

2 Ioan 1:3

Saturday, 13 February 2021

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te! 

Proverbe 6:6

Friday, 12 February 2021

Versetul zilei

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire! 

Psalmi 33:12

Wednesday, 10 February 2021

Versetul zilei

Lăsați prostia și veți trăi, și umblați pe calea priceperii! 

Proverbe 9:6

Saturday, 6 February 2021

Versetul zilei

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru 2.1

Thursday, 4 February 2021

Versetul zilei

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor." 

Apocalipsa 7:17

Tuesday, 2 February 2021

Versetul zilei

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 

Evrei 4:1
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator