Monday, 31 March 2014

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Saturday, 29 March 2014

Versetul zilei

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămînea în picioare cînd Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului. 

Maleahi 3:2

Friday, 28 March 2014

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s'a întors în el, și a înviat. 

1 Împăraţi 17:22

Monday, 24 March 2014

Versetul zilei

Duceți-vă de învățați ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!» Căci n'am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși." 

Matei 9:13

Sunday, 23 March 2014

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n'ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Saturday, 22 March 2014

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătătea Ta, sînt cu inima veselă, din pricina mîntuirii Tale: cînt Domnului, căci mi-a făcut bine! 

Psalmii 13:5-6

Friday, 21 March 2014

Versetul zilei

Isus a întins mîna, S'a atins de el, și a zis: „Da, vreau, fii curățit!" Îndată a fost curățită lepra lui. 

Matei 8:3

Thursday, 20 March 2014

Versetul zilei

Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa 20:15

Wednesday, 19 March 2014

Versetul zilei

De aceea îți spun: Păcatele ei, cari sînt multe, sînt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin. 

Luca 7:47

Monday, 17 March 2014

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmii 130:3 

Sunday, 16 March 2014

Versetul zilei

și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. 

Luca 1:50

Saturday, 15 March 2014

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea, și treci cu vedera păcatele rămășiței moștenirii Tale? El nu-Și ține mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica 7:18 

Friday, 14 March 2014

Versetul zilei

Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua 23:11

Thursday, 13 March 2014

Versetul zilei

Dacă zicem că n'avem păcat, ne înșelăm singuri, și adevărul nu este în noi. 

1 Ioan 1:8 

Wednesday, 12 March 2014

Versetul zilei

Atunci Isus le-a zis: „Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu." Și se mirau foarte mult de El. 

Marcu 12:17

Tuesday, 11 March 2014

Versetul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănînce și să se bucure fără El? 

Eclesiastul 2:25

Monday, 10 March 2014

Versetul zilei

Domnul întărește pașii omului, cînd Îi place calea lui; 

Psalmii 37:23

Sunday, 9 March 2014

Versetul zilei

Voi sînteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mîntuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Saturday, 8 March 2014

Versetul zilei

„Fățarnicilor", i-a răspuns Domnul; „oare în ziua Sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, și-l duce de-l adapă? 

Luca 13:15

Friday, 7 March 2014

Versetul zilei

Binecuvîntat să fie omul, care se încrede în Domnul, și a cărui nădejde este Domnul! 

Ieremia 17:7 

Thursday, 6 March 2014

Versetul zilei

Proorocii, cari au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mîntuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. 

1 Petru 1:10

Wednesday, 5 March 2014

Versetul zilei

Dacă cineva își întoarce urechea ca să n'asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scîrbă. 

Proverbe 28:9 

Tuesday, 4 March 2014

Versetul zilei

Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani 8:10

Monday, 3 March 2014

Versetul zilei

Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. 

Ioan 7:24

Sunday, 2 March 2014

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmii 1:1

Saturday, 1 March 2014

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator