Monday, 30 September 2019

Versetul zilei

Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. 

Proverbe 29:11

Saturday, 28 September 2019

Versetul zilei

Noi știm că Legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. 

1 Timotei 1:8

Friday, 27 September 2019

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

Psalmi 1:1

Thursday, 26 September 2019

Versetul zilei

Ucenicii Lui n-au înțeles aceste lucruri de la început; dar, după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. 

Ioan 12:16

Wednesday, 25 September 2019

Versetul zilei

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția cerurilor. 

Matei 5:20

Tuesday, 24 September 2019

Versetul zilei

Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. 

2 Petru 2:19

Monday, 23 September 2019

Versetul zilei

Cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută. 

Proverbe 11:1

Sunday, 22 September 2019

Versetul zilei

Căci înaintea Ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut, și ca o strajă din noapte. 

Psalmi 90:4

Saturday, 21 September 2019

Versetul zilei

Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 

Filipeni 3:3

Friday, 20 September 2019

Versetul zilei

Îmi pusesem nădejdea în Domnul, și El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. 

Psalmi 40:1


Thursday, 19 September 2019

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Wednesday, 18 September 2019

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

Isaia 59:1

Tuesday, 17 September 2019

Versetul zilei

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. 

Proverbe 18:1

Monday, 16 September 2019

Versetul zilei

Tot așa, cei din urmă vor fi cei dintâi, și cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși." 

Matei 20:16

Saturday, 14 September 2019

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica." 

Ioan 2:19

Thursday, 12 September 2019

Versetul zilei

Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui!

Psalmi 128:1

Wednesday, 11 September 2019

Versetul zilei

Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat; căci Hristos, Paștile nostru, a fost jertfit. 

1 Corinteni 5:7

Tuesday, 10 September 2019

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Monday, 9 September 2019

Versetul zilei

„Așa a vorbit Domnul oștirilor: „Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. 

Zaharia 7:9

Friday, 6 September 2019

Versetul zilei

Atunci Petru a început să vorbească și a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El. 

Fapte 10:34-35

Thursday, 5 September 2019

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7:7

Wednesday, 4 September 2019

Versetul zilei

În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic; dar neprihănirea izbăvește de la moarte. 

Proverbe 11:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator