Friday, 31 August 2018

Versetul zilei

Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu! 

Psalmi 22:19

Wednesday, 29 August 2018

Versetul zilei

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? 

Psalmi 15:1

Tuesday, 28 August 2018

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; 

1 Tesaloniceni 4:3

Monday, 27 August 2018

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea." 

Ioan 9:11

Sunday, 26 August 2018

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc! 

Psalmi 24:1

Saturday, 25 August 2018

Versetul zilei

Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. 

Psalmi 111:2

Friday, 24 August 2018

Versetul zilei

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. 

Filipeni 2:4

Wednesday, 22 August 2018

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Tuesday, 21 August 2018

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Monday, 20 August 2018

Versetul zilei

Cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. 

Proverbe 26:1

Sunday, 19 August 2018

Versetul zilei

Așa că, să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. 

Matei 10:26

Saturday, 18 August 2018

Versetul zilei

Binecuvântată este Împărăția care vine, Împărăția părintelui nostru David! Osana în cerurile preaînalte!" 

Marcu 11:10

Friday, 17 August 2018

Versetul zilei

Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui – până ce El îmi va apăra pricina și-mi va face dreptate; El mă va scoate la lumină, și voi privi dreptatea Lui. 

Mica 7:9

Thursday, 16 August 2018

Versetul zilei

Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. 

Filipeni 1:29

Wednesday, 15 August 2018

Versetul zilei

Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 

Romani 14:1

Monday, 13 August 2018

Versetul zilei

Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari; și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. 

Luca 16:10

Sunday, 12 August 2018

Versetul zilei

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor; 

Psalmi 107:19

Friday, 10 August 2018

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. 

Marcu 7:7

Thursday, 9 August 2018

Versetul zilei

Neprihănirea Mea este aproape, mântuirea Mea se va arăta, și brațele Mele vor judeca popoarele, ostroavele vor nădăjdui în Mine și se vor încrede în brațul Meu. 

Isaia 51:5

Wednesday, 8 August 2018

Versetul zilei

Ascultați-Mă, voi care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul! Priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. 

Isaia 51:1

Tuesday, 7 August 2018

Versetul zilei

Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu: nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. 

1 Corinteni 8:8

Monday, 6 August 2018

Versetul zilei

„Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea; le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. 

Isaia 61:8

Sunday, 5 August 2018

Versetul zilei

Sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că Și-a dat astfel duhul, a zis: „Cu adevărat, Omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!" 

Marcu 15:39

Saturday, 4 August 2018

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 

1 Ioan 3:18

Thursday, 2 August 2018

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Wednesday, 1 August 2018

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator