Friday, 30 April 2021

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți." 

Luca 10:27

Thursday, 29 April 2021

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Wednesday, 28 April 2021

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? 

Mica 6:11

Tuesday, 27 April 2021

Versetul zilei

 Și aruncați asupra Lui toate ngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Monday, 26 April 2021

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Friday, 23 April 2021

Versetul zilei

Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 

Efeseni 5:2

Thursday, 22 April 2021

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Wednesday, 21 April 2021

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Tuesday, 20 April 2021

Versetul zilei

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 

Romani 8:1

Monday, 19 April 2021

Versetul zilei

Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima! 

Psalmi 26:2

Sunday, 18 April 2021

Versetul zilei

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 121:2

Friday, 16 April 2021

Versetul zilei

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați. 

Romani 12:14

Wednesday, 14 April 2021

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei 5:8

Tuesday, 13 April 2021

Versetul zilei

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; 

Romani 6:6

Monday, 12 April 2021

Versetul zilei

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 

Ioan 5:18

Sunday, 11 April 2021

Versetul zilei

Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 

Coloseni 2:4

Friday, 9 April 2021

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Wednesday, 7 April 2021

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. 

Psalmi 28:2

Tuesday, 6 April 2021

Versetul zilei

fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 

Coloseni 2:12

Monday, 5 April 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator