Monday, 30 April 2018

Versetul zilei

Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viața veșnică. 

1 Ioan 2:25

Sunday, 29 April 2018

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei 4:7

Saturday, 28 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 

Plângerile lui Ieremia 3:31

Friday, 27 April 2018

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, și nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri, 

1 Timotei 4:4

Thursday, 26 April 2018

Versetul zilei

cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste 

Efeseni 4:2

Wednesday, 25 April 2018

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Sunday, 22 April 2018

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Saturday, 21 April 2018

Versetul zilei

Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, și ne va scoate din mâna ta, împărate. 

Daniel 3:17

Friday, 20 April 2018

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni 4:8

Wednesday, 18 April 2018

Versetul zilei

Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 

Romani 11:6

Tuesday, 17 April 2018

Versetul zilei

Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. 

1 Ioan 4:13

Sunday, 15 April 2018

Versetul zilei

Atunci Petru i-a zis: „Argint și aur n-am; dar ce am, îți dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă!" 

Faptele Apostolilor 3:6

Saturday, 14 April 2018

Versetul zilei

Luați seama, dar, la felul cum ascultați; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua și ce i se pare că are." 

Luca 8:18

Friday, 13 April 2018

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. 

Psalmi 139:4

Thursday, 12 April 2018

Versetul zilei

Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. 

Psalmi 84:11

Tuesday, 10 April 2018

Versetul zilei

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru 2:1

Monday, 9 April 2018

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica 7:7

Sunday, 8 April 2018

Versetul zilei

De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 

1 Tesaloniceni 5:6

Friday, 6 April 2018

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Thursday, 5 April 2018

Versetul zilei

A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe 21:3

Wednesday, 4 April 2018

Versetul zilei

De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. 

Galateni 4:31

Tuesday, 3 April 2018

Versetul zilei

Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. 

Evrei 10:14

Monday, 2 April 2018

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, și cine se uită după nori nu va secera. 

Eclesiastul 11:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator