Thursday, 31 October 2019

Versetul zilei

Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 

Romani 5:8

Wednesday, 30 October 2019

Versetul zilei

Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur. 

Ioan 6:15

Tuesday, 29 October 2019

Versetul zilei

Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, 

Proverbe 25:29

Monday, 28 October 2019

Versetul zilei

Pe când ședea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu El și cu ucenicii Lui; căci erau mulți care mergeau de obicei după El. 

Marcu 2:15

Sunday, 27 October 2019

Versetul zilei

Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept, și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. 

Proverbe 21:11

Friday, 25 October 2019

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la fața oamenilor – aceștia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. 

Galateni 2:6

Wednesday, 23 October 2019

Versetul zilei

Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbește și cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfințitul lui. 

Psalmi 50:1

Monday, 21 October 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Sunday, 20 October 2019

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Saturday, 19 October 2019

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. 

Psalmi 91:14

Friday, 18 October 2019

Versetul zilei

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 

Ioan 5:18

Thursday, 17 October 2019

Versetul zilei

Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; de aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine că n-au lucrat cu chibzuință: de o veșnică rușine care nu se va uita! 

Ieremia 20:11

Wednesday, 16 October 2019

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Tuesday, 15 October 2019

Versetul zilei

Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 

1 Ioan 4:8

Saturday, 12 October 2019

Versetul zilei

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou." 

Ioan 3:7

Friday, 11 October 2019

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție! 

Psalmi 104:1

Wednesday, 9 October 2019

Versetul zilei

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua 1:9

Tuesday, 8 October 2019

Versetul zilei

Și lumea și pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan 2:17

Monday, 7 October 2019

Versetul zilei

Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine." 

1 Petru 2:6

Sunday, 6 October 2019

Versetul zilei

Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, 

Evrei 3:14

Saturday, 5 October 2019

Versetul zilei

Căci ce are înțeleptul mai mult decât nebunul? Ce folos are nenorocitul care știe să se poarte înaintea celor vii? 

Eclesiastul 6:8

Thursday, 3 October 2019

Versetul zilei

Apoi le-a zis: „Este îngăduit în ziua Sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau s-o pierzi?" Dar ei tăceau. 

Marcu 3:4

Wednesday, 2 October 2019

Versetul zilei

Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți. 

Efeseni 5:1

Tuesday, 1 October 2019

Versetul zilei

Ferice de cei ce-și pun tăria în Tine, în a căror inimă locuiește încrederea. 

Psalmi 84:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator