Tuesday, 28 April 2020

Versetul zilei

Adu-Ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta; căci sunt veșnice. 

Psalmi 25:6

Monday, 27 April 2020

Versetul zilei

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, și nuiaua pentru spinarea nebunilor. 

Proverbe 26:3

Sunday, 26 April 2020

Versetul zilei

Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul! 

Matei 5:5

Saturday, 25 April 2020

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Friday, 24 April 2020

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Wednesday, 22 April 2020

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Monday, 20 April 2020

Versetul zilei

Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice! Tare ca cerurile este credincioșia Ta!" 

Psalmi 89:2

Sunday, 19 April 2020

Versetul zilei

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. 

Isaia 53:5

Saturday, 18 April 2020

Versetul zilei

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 

Ioan 1:3

Thursday, 16 April 2020

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înțelepciunii; toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, și slava Lui ține în veci. 

Psalmi 111:10

Monday, 13 April 2020

Versetul zilei

El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. 

Evrei 5:2

Sunday, 12 April 2020

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Saturday, 11 April 2020

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Wednesday, 8 April 2020

Versetul zilei

Ei zic lemnului: „Tu ești tatăl meu!", și pietrei: „Tu mi-ai dat viața!" Căci ei Îmi întorc spatele și nu se uită la Mine. Dar când sunt în nenorocire, zic: „Scoală-Te și scapă-ne!" 

Ieremia 2:27

Tuesday, 7 April 2020

Versetul zilei

Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 

Iuda 1:17

Monday, 6 April 2020

Versetul zilei

pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 

Filipeni 2:10

Sunday, 5 April 2020

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Saturday, 4 April 2020

Versetul zilei

A face dreptate și judecată, este mai plăcut Domnului decât jertfele. 

Proverbe 21:3

Wednesday, 1 April 2020

Versetul zilei

Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. 

Proverbe 20:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator