Monday, 31 December 2012

Versetul zilei

Pentrucă nu se aduce repede la îndeplinire hotărîrea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinta să facă rău.

Eclesiastul 8:11

Sunday, 30 December 2012

Versetul zilei

În El avem, prin credinta în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere.

Efeseni 3:12

Saturday, 29 December 2012

Versetul zilei

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este dela Dumnezeu; nici cine nu iubește pe fratele său.

1 Ioan 3:10

Friday, 28 December 2012

Versetul zilei

Vă îndemn, fratilor, să vă feriti de ceice fac desbinări și tulburare împotriva învătăturii, pe care ati primit-o. Depărtati-vă de ei.

Romani 16:17

Thursday, 27 December 2012

Versetul zilei

Ai despărtit marea înaintea lor, și au trecut pe uscat prin mijlocul mării: dar ai prăbușit în adînc, ca o piatră în fundul apelor, pe cei ce-i urmăreau.

Neemia 9:11

Wednesday, 26 December 2012

Versetul zilei

Moartea și viața sînt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mînca roadele.

Proverbe 18:21

Tuesday, 25 December 2012

Versetul zilei

Totul este curat pentru cei curati; dar pentru cei necurati și necredincioși, nimic nu este curat: pînă și mintea și cugetul le sînt spurcate.

Tit 1:15

Monday, 24 December 2012

Craciun Fericit!!!

Va doresc sa va bucurati de aceste sarbatori, fara a uita ce sarbatorim de fapt, nasterea Mantuitorului Isus Hristos.

Sa inaltam o rugaciune de multumire si lauda!

Dumnezeu sa va binecuvanteze!

Versetul zilei

Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne! Le întărești inima, Îti pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit,
și ca să nu mai însufle groaza omul cel luat din pămînt.

Psalmi 10:17-18

Sunday, 23 December 2012

Versetul zilei

Și Cuvîntul S'a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

Ioan 1:14

Saturday, 22 December 2012

Versetul zilei

Căci Domnul dă întelepciune;
din gura Lui iese cunoștintă și pricepere.

Proverbe 2:6

Friday, 21 December 2012

Versetul zilei

Ci am propovăduit întîi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudea, și la Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, și să facă fapte vrednice de pocăinta lor.

Faptele 26:20

Thursday, 20 December 2012

Versetul zilei

De aceea, fratilor, noi nu sîntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Galateni 4:31

Wednesday, 19 December 2012

Versetul zilei

Cînd îmi tînjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns pînă la Tine, în Templul Tău ce sfînt.

Iona 2:7

Tuesday, 18 December 2012

Versetul zilei

Luati seama ca nimeni să nu vă fure cu filosofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învătăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos.

Coloseni 2:8

Monday, 17 December 2012

Rugaciune saptamana 17-24 Decembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru toti oamenii nemantuiti. Sunt atatea persoane care inca nu au avut sansa sa il cunoasca pe Dumnezeu. Haideti sa ne rugam pentru sufletele lor.

Versetul zilei

Să vorbiti și să lucrati ca niște oameni cari au să fie judecati de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru celce n'a avut milă; dar mila biruiește judecata.

Iacov 2:12,13

Sunday, 16 December 2012

Versetul zilei

Urmati dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiti.

Efeseni 5:1

Saturday, 15 December 2012

Versetul zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

1 Ioan 3:18

Friday, 14 December 2012

Versetul zilei

Sărăcia și rușinea sînt partea celui ce leapădă certarea, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

Proverbe 13:18

Thursday, 13 December 2012

Versetul zilei

Să nu ai alti dumnezei afară de Mine.

Exodul 20:3

Wednesday, 12 December 2012

Versetul zilei

Să știti dar, fratilor, că în El vi se vestește iertarea păcatelor;
și oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n'ati putut fi iertati prin Legea lui Moise.

Fapte 13:38-39

Tuesday, 11 December 2012

Versetul zilei

Ce este, a mai fost, și ce va fi, a mai fost; și Dumnezeu aduce iarăș înapoi ce a trecut.

Eclesiastul 3:15

Monday, 10 December 2012

Rugaciune saptamana 10 - 17 Decembrie

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam, fiecare dintre noi, pentru slujitorul lui Dumnezeu din biserica in care merge. Avem de multe ori impresia ca ei sunt niste supra-oameni si uitam ca si ei au slabiciunile lor, luptele lor, problemele lor.

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei mortii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mîngîie.

Psalmi 23:4

Sunday, 9 December 2012

Versetul zilei

El te va scăpa de moarte în vreme de foamete, și de loviturile săbiei în vreme de război.

Iov 5:20

Saturday, 8 December 2012

Versetul zilei

Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, și să Mă urmeze.

Matei 16:24

Friday, 7 December 2012

Versetul zilei

Vegheati dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiti pe Domnul, Dumnezeul vostru.

Iosua 23:11

Thursday, 6 December 2012

Versetul zilei

Și din scaunul de domnie a ieșit un glas, care zicea: „Lăudati pe Dumnezeul nostru, toti robii Lui, voi cari vă temeti de El, mici și mari!"

Apocalipsa 19:5

Wednesday, 5 December 2012

Versetul zilei

„Tomo" i-a zis Isus, „pentrucă M'ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n'au văzut, și au crezut."

Ioan 20:29

Tuesday, 4 December 2012

Versetul zilei

Bine este să aștepti în tăcere ajutorul Domnului.

Plangeri 3:26

Monday, 3 December 2012

Rugaciune saptamana 3-10 Decembrie

Stim cu totii ce saptamana urmeaza, haideti sa ne rugam pentru tara noastra.

Versetul zilei

La înfătișare a fost găsit ca un om, S'a smerit și S'a făcut ascultător pînă la moarte, și încă moarte de cruce.

Filipeni 2:8

Sunday, 2 December 2012

Versetul.zilei

Cine nu Mă iubește, nu păzește cuvintele Mele. Și cuvîntul, pe care-l auziti, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M'a trimes.

Ioan 14:24

Saturday, 1 December 2012

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Și Natan a zis lui David: „Domnul îti iartă păcatul, nu vei muri."

2 Samuel 12:13

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator