Friday, 31 July 2020

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaș, S-a întors spre norodul care mergea după El și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare." 

Luca 7:9

Wednesday, 29 July 2020

Versetul zilei

Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. 

Exod 2:24

Tuesday, 28 July 2020

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Saturday, 25 July 2020

Versetul zilei

Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. 

Romani 6:4

Friday, 24 July 2020

Versetul zilei

Și Isus i-a zis: „Capătă-ți vederea. Credința ta te-a mântuit." 

Luca 18:42

Thursday, 23 July 2020

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Monday, 20 July 2020

Versrtul zilei

Doamne, în Tine mă încred: să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă, în dreptatea Ta! 

Psalmi 31:1

Saturday, 18 July 2020

Versetul zilei

Și iarăși: „La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale. 

Evrei 1:10

Friday, 17 July 2020

Versetul zilei

Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile și pământul! 

Psalmi 134:3

Wednesday, 15 July 2020

Versetul zilei

Îndurarea, pacea și  dragostea să vă fie înmulțite. 

Iuda 1:2

Tuesday, 14 July 2020

Versetul zilei

„Veniți să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. 

Osea 6:1

Monday, 13 July 2020

Versetul zilei

Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. 

Coloseni 4:2

Saturday, 11 July 2020

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. 

1 Petru 2:15

Wednesday, 8 July 2020

Versetul zilei

Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură: 

Proverbe 30:32

Saturday, 4 July 2020

Versetul zilei

Domnul este lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele: de cine să-mi fie frică? 

Psalmi 27:1

Wednesday, 1 July 2020

Versetul zilei

Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 

Romani 16:18

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator