Wednesday, 29 November 2017

Versetul zilei

Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aș spune necazul meu. 

Iov 5:8

Monday, 27 November 2017

Versetul zilei

Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 

1 Corinteni 12:7

Sunday, 26 November 2017

Versetul zilei

Nu vreau să cert în veci, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leșin duhurile și sufletele pe care le-am făcut. 

Isaia 57:16

Saturday, 25 November 2017

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Thursday, 23 November 2017

Versetul zilei

Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, și să fiți sfinți; căci Eu sunt sfânt. 

Levitic 11:45

Tuesday, 21 November 2017

Versetul zilei

Și femeia a zis lui Ilie: „Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu, și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!" 

1 Împărați 17:24

Sunday, 19 November 2017

Versetul zilei

Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 

Iuda 1:5

Saturday, 18 November 2017

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Friday, 17 November 2017

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morții; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Eclesiastul 8:8

Wednesday, 15 November 2017

Versetul zilei

Domnul este înălțat: totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngâmfați.

Psalmi 138:6


Tuesday, 14 November 2017

Versetul zilei

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului Său.

Efeseni 1:7

Monday, 13 November 2017

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Și Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, și să nu mai păcătuiești." 

Ioan 8:11

Sunday, 12 November 2017

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta.

Mica 7:7

Saturday, 11 November 2017

Versetul zilei

Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute Celui Preaînalt. 

Psalmi 50:14

Friday, 10 November 2017

Versetul zilei

și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Isus, care ne izbăvește de mânia viitoare. 

1 Tesaloniceni 1:10

Thursday, 9 November 2017

Versetul zilei

Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted; căile strâmbe vor fi îndreptate, și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite. 

Luca 3:5

Wednesday, 8 November 2017

Versetul zilei

Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi și le-a zis: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. 

Marcu 8:34

Tuesday, 7 November 2017

Versetul zilei

Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți! 

Proverbe 31:8

Monday, 6 November 2017

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Sunday, 5 November 2017

Versetul zilei

O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul; totul este deșertăciune. 

Eclesiastul 12:8

Saturday, 4 November 2017

Versetul zilei

Și știți că El S-a arătat ca să ia păcatele; și în El nu este păcat. 

1 Ioan 3:5

Friday, 3 November 2017

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Wednesday, 1 November 2017

Versetul zilei

„Doamne", a răspuns sutașul, „nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, și robul meu va fi tămăduit. 

Matei 8:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator