Monday, 31 July 2017

Versetul zilei

Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul.

Coloseni, 3:22

Sunday, 30 July 2017

Versetul zilei

şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor!

1 Imparati, 8:23

Friday, 28 July 2017

Versetul zilei

Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei. 

Psalmi, 25:3

Thursday, 27 July 2017

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea." 

Ioan, 9:11

Wednesday, 26 July 2017

Versetul zilei

O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare. 

Psalmi, 59:17

Monday, 24 July 2017

Versetul zilei

„Tatăl nostru", I-au răspuns ei, „este Avraam." Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. 

Ioan, 8:39

Saturday, 22 July 2017

Versetul zilei

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. 

Apocalipsa, 3:11

Friday, 21 July 2017

Versetul zilei

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. 

Coloseni, 2:8

Thursday, 20 July 2017

Versetul zilei

Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc. 

Proverbe, 8:17

Wednesday, 19 July 2017

Versetul zilei

Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. 

Iov, 8:9

Tuesday, 18 July 2017

Versetul zilei

Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc." 

1 Corinteni, 2:9

Monday, 17 July 2017

Versetul zilei

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. 

Ioan, 1:18

Sunday, 16 July 2017

Versetul zilei

Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia. 

Proverbe, 25:9

Saturday, 15 July 2017

Versetul zilei

Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. 

2 Timotei, 2:6

Friday, 14 July 2017

Versetul zilei

El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! 

Daniel, 10:12

Thursday, 13 July 2017

Versetul zilei

Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi." 

Matei, 8:2

Wednesday, 12 July 2017

Versetul zilei

„Atunci un Împărat tot eşti!", I-a zis Pilat. „Da", a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." 

Ioan, 18:37

Tuesday, 11 July 2017

Versetul zilei

Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci. 

Iov, 32:9

Monday, 10 July 2017

Versetul zilei

Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat 

Luca, 14:11

Sunday, 9 July 2017

Versetul zilei

Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. 

1 Samuel, 15:22

Saturday, 8 July 2017

Versetul zilei

Căci pomenirea înţeleptului nu este mai veşnică decât a nebunului: chiar în zilele următoare totul este uitat. Şi apoi şi înţeleptul moare, şi nebunul! 

Ecclesiast, 2:16

Friday, 7 July 2017

Versetul zilei

Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. 

Galateni, 3:28

Thursday, 6 July 2017

Versetul zilei

Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 

Marcu, 13:13

Wednesday, 5 July 2017

Versetul zilei

 Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Monday, 3 July 2017

Versetul zilei

„Domnul este partea mea de moştenire", zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El. 

Plângeri, 3:24

Sunday, 2 July 2017

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Saturday, 1 July 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Oare nu vă rătăciţi voi, din pricină că nu pricepeţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? 

Marcu, 12:24

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator