Friday, 31 July 2015

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos 

1 Timotei, 2:5

Versetul zilei

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos 

1 Timotei, 2:5

Thursday, 30 July 2015

Versetul zilei

şi a zis: „Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov, 1:21

Wednesday, 29 July 2015

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Tuesday, 28 July 2015

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Monday, 27 July 2015

Versetul zilei

Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună. 

Ecclesiast, 7:3

Sunday, 26 July 2015

Versetul zilei

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină. 

2 Ioan, 1:8 

Saturday, 25 July 2015

Versetul zilei

Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul! 

Psalmi, 150:6

Friday, 24 July 2015

Versetul zilei

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. 

1 Ioan, 3:7 

Thursday, 23 July 2015

Versetul zilei

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! 

Psalmi, 131:3

Wednesday, 22 July 2015

Versetul zilei

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. 

Iacob, 2:10

Tuesday, 21 July 2015

Versetul zilei

Averea luată prin silă înnebuneşte pe cel înţelept, şi mita strică inima. 

Ecclesiast, 7:7

Monday, 20 July 2015

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.

 Filipeni, 3:3

Sunday, 19 July 2015

Versetul zilei

Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său. 

Proverbe, 27:8 

Saturday, 18 July 2015

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

Ioan, 14:6

Friday, 17 July 2015

Versetul zilei

Nu te bucura de mine, vrăjmaşă, căci, chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul este lumina mea! 

Mica, 7:8

Thursday, 16 July 2015

Versetul zilei

Şi toată mulţimea aceasta va şti că Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului. Şi El vă dă în mâinile noastre. 

1 Samuel, 17:47

Wednesday, 15 July 2015

Versetul zilei

Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 

Coloseni, 3:2

Tuesday, 14 July 2015

Versetul zilei

Nu vă mai încredeţi, dar, în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el? 

Isaia, 2:22 

Monday, 13 July 2015

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Sunday, 12 July 2015

Versetul zilei

Nimeni nu este sfânt ca Domnul; nu este alt Dumnezeu decât Tine; nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru. 

1 Samuel, 2:2

Saturday, 11 July 2015

Versetul zilei

 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. 

Ioan, 16:33

Friday, 10 July 2015

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Thursday, 9 July 2015

Versetul zilei

Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 

2 Petru, 2:21

Wednesday, 8 July 2015

Versetul zilei

Şi Domnul va fi Împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume. 

Zaharia, 14:9

Tuesday, 7 July 2015

Versetul zilei

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 

Romani, 6:13

Monday, 6 July 2015

Versetul zilei

Aşa că cei ce se bizuie pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios. 

Galateni, 3:9 

Sunday, 5 July 2015

Versetul zilei

El nu-şi dă banii cu dobândă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă aşa, nu se clatină niciodată. 

Psalmi, 15:5 

Saturday, 4 July 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Friday, 3 July 2015

Versetul zilei

Dacă Omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. 

Ioan, 9:33 

Thursday, 2 July 2015

Versetul zilei

Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 

Ecclesiast, 12:13

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator