Monday, 31 August 2020

Versetul zilei

Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. 

1 Timotei 4:7

Friday, 28 August 2020

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. 

Ioan 14:6

Tuesday, 25 August 2020

Versetul zilei

Dar Isus, fără să țină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntașului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!" 

Marcu 5:36

Monday, 24 August 2020

Versetul zilei

Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. 

Psalmi 34:1

Thursday, 20 August 2020

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Tuesday, 18 August 2020

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Monday, 17 August 2020

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 15 August 2020

Versetul zilei

N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. 

Marcu 6:5

Friday, 14 August 2020

Versetul zilei

Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. 

Proverbe 10:2

Tuesday, 11 August 2020

Versetul zilei

Așa vorbește Domnul oștirilor: „Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. 

Zaharia 8:7

Monday, 10 August 2020

Versetul zilei

Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 

Filipeni 3:1

Saturday, 8 August 2020

Versetul zilei

Dar acum, am fost izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. 

Romani 7:6

Friday, 7 August 2020

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan 8:7

Wednesday, 5 August 2020

Versetul zilei

Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul. 

Proverbe 16:1

Tuesday, 4 August 2020

Versetul zilei

Doamne, către Tine strig, Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. 

Psalmi 28:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator