Monday, 30 March 2020

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei 8:1

Sunday, 29 March 2020

Versetul zilei

Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? 

Mica 6:7

Thursday, 26 March 2020

Versetul zilei

Eli a luat din nou cuvântul și a zis: „Du-te în pace, și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!" 

1 Samuel 1:17

Tuesday, 24 March 2020

Versetul zilei

Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului. 

Iacov 2:1

Monday, 23 March 2020

Versetul zilei

Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. 

Iuda 1:2

Sunday, 22 March 2020

Versetul zilei

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 

Luca 15:1

Thursday, 19 March 2020

Versetul zilei

Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. 

Proverbe 14:6

Wednesday, 18 March 2020

Versetul zilei

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții. 

Efeseni 6:18

Tuesday, 17 March 2020

Versetul zilei

Atunci Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu șezi să mă judeci după Lege, și poruncești să mă lovească, împotriva Legii!" 

Faptele Apostolilor 23:3

Sunday, 15 March 2020

Versetul zilei

Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. 

Psalmi 145:3

Friday, 13 March 2020

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. 

Efeseni 4:6

Wednesday, 11 March 2020

Versetul zilei

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 

Romani 8:1

Tuesday, 10 March 2020

Versetul zilei

Pune-ți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac! 

Psalmi 131:3

Monday, 9 March 2020

Versetul zilei

Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată Legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. 

Iosua 1:7

Friday, 6 March 2020

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Thursday, 5 March 2020

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:1

Wednesday, 4 March 2020

Versetul zilei

Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine și să zic: „Cine este Domnul?" Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur și să iau în deșert Numele Dumnezeului meu. 

Proverbe 30:9

Tuesday, 3 March 2020

Versetul zilei

El este mai înainte de toate lucrurile, și toate se țin prin El. 

Coloseni 1:17

Sunday, 1 March 2020

Versetul zilei

Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. 

Psalmi 145:8

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator