Wednesday, 27 February 2019

Versetul zilei

El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. 

Isaia 53:2

Sunday, 24 February 2019

Versetul zilei

Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu. 

Psalmi 91:14

Saturday, 23 February 2019

Versetul zilei

Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu caută la fața oamenilor – aceștia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adăugat nimic. 

Galateni 2:6

Friday, 22 February 2019

Versetul zilei

Nu te mira că ți-am zis: „Trebuie să vă nașteți din nou." 

Ioan 3:7

Thursday, 21 February 2019

Versetul zilei

Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. 

Matei 10:24

Wednesday, 20 February 2019

Versetul zilei

Să nu-ți pizmuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă totdeauna frică de Domnul; 

Proverbe 23:17

Tuesday, 19 February 2019

Versetul zilei

A Ta este ziua, a Ta este și noaptea; Tu ai așezat lumina și soarele. 

Psalmi 74:16

Thursday, 14 February 2019

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale: 

Psalmi 13:5

Wednesday, 13 February 2019

Versetul zilei

Prin dragoste și credincioșie omul ispășește nelegiuirea, și prin frica de Domnul se abate de la rău. 

Proverbe 16:6

Tuesday, 12 February 2019

Versetul zilei

Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, 

Psalmi 82:3

Monday, 11 February 2019

Versetul zilei

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. 

1 Corinteni 2:14

Sunday, 10 February 2019

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov 2:10

Saturday, 9 February 2019

Versetul zilei

După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme. 

Luca 4:13

Friday, 8 February 2019

Versetul zilei

A făcut un bici de ștreanguri și i-a scos pe toți afară din Templu, împreună cu oile și boii; a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. 

Ioan 2:15

Wednesday, 6 February 2019

Versetul zilei

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. 

Proverbe 27.1

Sunday, 3 February 2019

Versetul zilei

„Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum", zice Domnul, „Mă scol și aduc mântuire celor obijduiți." 

Psalmi 12:5

Saturday, 2 February 2019

Versetul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Friday, 1 February 2019

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator