Sunday, 31 July 2016

Versetul zilei

Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; i-a spus să se uite ţintă; şi, când s-a uitat, a fost tămăduit şi a văzut toate lucrurile desluşit. 

Marcu, 8:25

Saturday, 30 July 2016

Versetul zilei

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! 

Psalmi, 106:1

Friday, 29 July 2016

Versetul zilei

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc! 

Psalmi, 24:1

Thursday, 28 July 2016

Versetul zilei

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; 

Fapte17:30

Wednesday, 27 July 2016

Versetul zilei

"Eu şi Tatăl una suntem." 

Ioan, 10:30

Tuesday, 26 July 2016

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei, 5:8

Monday, 25 July 2016

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda, 1:9

Sunday, 24 July 2016

Versetul zilei

Şi Iahaziel a zis: Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţumi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu. 

2 Cronici, 20:15

Saturday, 23 July 2016

Versetul zilei

Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! 

1 Petru, 2:17

Friday, 22 July 2016

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12

Thursday, 21 July 2016

Versetul zilei

Apoi a zis sutaşului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta." Şi robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. 

Matei, 8:13

Wednesday, 20 July 2016

Versetul zilei

Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul. 

1 Petru, 3:12

Tuesday, 19 July 2016

Versetul zilei

Mai bine un prânz de verdeţuri şi dragoste, decât un bou îngrăşat şi ură. 

Proverbe, 15:17

Monday, 18 July 2016

Versetul zilei

„Nimeni, Doamne", I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti." 

Ioan, 8:11

Sunday, 17 July 2016

Versetul zilei

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, 

Evrei, 8:1

Saturday, 16 July 2016

Versetul zilei

Înţelepciunea este mai de preţ decât sculele de război; dar un singur păcătos nimiceşte mult bine. 

Ecclesiast, 9:18

Friday, 15 July 2016

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!" Îndată, l-a lăsat lepra. 

Luca, 5:13

Thursday, 14 July 2016

Versetul zilei

Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept. 

Psalmi, 112:4

Wednesday, 13 July 2016

Versetul zilei

Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. 

Romani, 12:12

Tuesday, 12 July 2016

Versetul zilei

Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele, şi întoarceţi-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Căci El este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi-I pare rău de relele pe care le trimite. 

Ioel, 2:13

Monday, 11 July 2016

Versetul zilei

împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 

Isaia, 58:7

Sunday, 10 July 2016

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 

Psalmi, 111:10

Saturday, 9 July 2016

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi." 

Luca, 10:27

Friday, 8 July 2016

Versetul zilei

Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; 

Matei, 20:26 

Wednesday, 6 July 2016

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. 

Psalmi, 124:8

Tuesday, 5 July 2016

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. 

Iacob, 1:5

Sunday, 3 July 2016

Versetul zilei

Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. 

1 Corinteni, 10:27

Saturday, 2 July 2016

Versetul zilei

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 

Ioan, 10:27

Friday, 1 July 2016

Versetul zilei

Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. 

Proverbe, 25:11

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator