Tuesday, 30 April 2019

Versetul zilei

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea! 

Psalmi 18:2

Monday, 29 April 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Sunday, 28 April 2019

Versetul zilei

V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea." 

Ioan 16:33

Friday, 26 April 2019

Versetul zilei

Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. 

Filipeni 3:7

Thursday, 25 April 2019

Versetul zilei

Vegheați, dar, cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru. 

Iosua 23:11

Tuesday, 23 April 2019

Versetul zilei

Un neam viclean și preacurvar cere un semn; nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona." Apoi i-a lăsat și a plecat. 

Matei 16:4

Monday, 22 April 2019

Versetul zilei

Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine! Căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare, până vor trece nenorocirile. 

Psalmi 57:1

Saturday, 20 April 2019

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 

1 Ioan 4:1

Thursday, 18 April 2019

Versrletul zilei

să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărăția și slava Sa. 

1 Tesaloniceni 2:12

Wednesday, 17 April 2019

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 

1 Corinteni 4:7

Tuesday, 16 April 2019

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Stricați templul acesta, și în trei zile îl voi ridica." 

Ioan 2:19

Monday, 15 April 2019

Versetul zilei

Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea. 

Proverbe 18:13

Sunday, 14 April 2019

Versetul zilei

Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. 

Psalmi 101:7

Saturday, 13 April 2019

Versetul zilei

Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? 

Romani 2:4

Friday, 12 April 2019

Versetul zilei

A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. 

Coloseni 2:14

Tuesday, 9 April 2019

Versetul zilei

și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 

Filipeni 2:11

Monday, 8 April 2019

Versetul zilei

Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. 

Galateni 4:28

Sunday, 7 April 2019

Versetul zilei

Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel; 

Romani 9:6

Thursday, 4 April 2019

Versetul zilei

Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, 

Proverbe 25:9

Wednesday, 3 April 2019

Versetul zilei

Păzește-ți piciorul când intri în Casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor; căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. 

Eclesiastul 5:1

Tuesday, 2 April 2019

Versetul zilei

din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; 

Galateni 2:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator