Saturday, 30 November 2019

Versetul zilei

Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte. 

Proverbe 21:6

Friday, 29 November 2019

Versetul zilei

Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. 

Matei 25:13

Wednesday, 27 November 2019

Versetul zilei

Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel așteptat în lume." 

Ioan 6:14

Tuesday, 26 November 2019

Versetul zilei

Cine își bate joc de sărac, își bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe 17:5

Monday, 25 November 2019

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Friday, 22 November 2019

Versetul zilei

El S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curețe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. 

Tit 2:14

Thursday, 21 November 2019

Versetul zilei

De aceea M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: „Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! 

Evrei 3:10

Wednesday, 20 November 2019

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învățături nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 

1 Tesaloniceni 4:8

Tuesday, 19 November 2019

Versetul zilei

ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, 

Filipeni 1:10

Saturday, 16 November 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Friday, 15 November 2019

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Thursday, 14 November 2019

Versetul zilei

Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. 

Luca 19:10

Wednesday, 13 November 2019

Versetul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără El? 

Eclesiastul 2:25

Monday, 11 November 2019

Versetul zilei

„Atunci un Împărat tot ești!", I-a zis Pilat. „Da", a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu." Ioan 18:37

Saturday, 9 November 2019

Versetul zilei

Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine." 

Marcu 5:19

Thursday, 7 November 2019

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9

Wednesday, 6 November 2019

Versetul zilei

Cel ce sădește și cel ce udă sunt totuna; și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 

1 Corinteni 3:8

Tuesday, 5 November 2019

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 2 November 2019

Versetul zilei

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. 

Ioan 3:16

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator