Wednesday, 29 December 2021

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc și ascuns; El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. 

Daniel 2:22

Tuesday, 28 December 2021

Versetul zilei

Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. 

Psalmi 30:5

Saturday, 25 December 2021

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Thursday, 23 December 2021

Versetul zilei

Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu: din locașul Lui, El mi-a auzit glasul, și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. 

Psalmi 18:6

Saturday, 18 December 2021

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

Isaia 59:1

Monday, 13 December 2021

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Tuesday, 7 December 2021

Versetul zilei

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 

Romani 12:2

Friday, 3 December 2021

Versetul zilei

Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. 

Eclesiastul 9:17

Thursday, 2 December 2021

Versetul zilei

îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? 

Psalmi 8:4

Tuesday, 30 November 2021

Versetul zilei

Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 

Psalmi 23:1

Sunday, 28 November 2021

Versetul zilei

Cine își bate joc de sărac, își bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. 

Proverbe 17:5

Wednesday, 24 November 2021

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu știți de unde este, și totuși El mi-a deschis ochii. 

Ioan 9:30

Monday, 22 November 2021

Versetul zilei

Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea 14:2

Friday, 19 November 2021

Versetul zilei

Supuneți-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi. 

Iacov 4:7

Tuesday, 16 November 2021

Versetul zilei

Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. 

Psalmi 128:4

Tuesday, 9 November 2021

Versetul zilei

Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. 

1 Timotei 4:6

Sunday, 7 November 2021

Versetul zilei

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, și copiii lui au un loc de adăpost la El. 

Proverbe 14:26

Friday, 5 November 2021

Versetul zilei

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har. 

Romani 6:14

Tuesday, 2 November 2021

Versetul zilei

Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, 

Iuda 1:20

Monday, 1 November 2021

Versetul zilei

Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 

Isaia 59:1

Saturday, 30 October 2021

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani 10:4

Wednesday, 27 October 2021

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. 

Psalmi 28:2

Tuesday, 26 October 2021

Versetul zilei

Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. 

Psalmi 19:7

Monday, 25 October 2021

Versetul zilei

Căci, prin El, și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni 2:18

Saturday, 23 October 2021

Versetul zilei

Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. 

Ioan 3:34

Thursday, 21 October 2021

Versetul zilei

Prin înțelepciune se înalță o casă, și prin pricepere se întărește; 

Proverbe 24:3

Wednesday, 20 October 2021

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Tuesday, 19 October 2021

Versetul zilei

Știam că totdeauna Mă asculți; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis." 

Ioan 11:42

Monday, 18 October 2021

Versetul zilei

Căci, prin El, și unii și alții avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni 2:18

Friday, 15 October 2021

Versetul zilei

Voi pleca, Mă voi întoarce în locuința Mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața Mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la Mine." Osea 5:15

Tuesday, 12 October 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Monday, 11 October 2021

Versetul zilei

Eu sunt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra și va ieși și va găsi pășune. 

Ioan 10:9

Friday, 8 October 2021

Versetul zilei

Nu vă îngrijorați de nimic; ci, în orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. 

Filipeni 4:6

Wednesday, 6 October 2021

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Tuesday, 5 October 2021

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" Psalmi 118:1

Thursday, 30 September 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 

Psalmi 28:6

Tuesday, 28 September 2021

Versetul zilei

Atunci unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul." Alții ziceau: „Cum poate un Om păcătos să facă asemenea semne?" Și era dezbinare între ei. 

Ioan 9:16

Monday, 27 September 2021

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei 5:8

Monday, 20 September 2021

Versetul zilei

Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. 

Marcu 5:15

Friday, 17 September 2021

Versetul zilei

De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 

2 Petru 1:5

Wednesday, 15 September 2021

Versetul zilei

Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor." 

Evrei 8:12

Tuesday, 14 September 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 

Efeseni 1:3

Friday, 10 September 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 9 September 2021

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Monday, 6 September 2021

Versetul zilei

Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 

Iuda 1:17

Saturday, 4 September 2021

Versetul zilei

 La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuiești în ceruri. 

Psalmi 123:1

Friday, 3 September 2021

Versetul zilei

faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 

Filipeni 2:2

Wednesday, 1 September 2021

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9

Tuesday, 31 August 2021

Versetul zilei

Totul este curat pentru cei curați; dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat: până și mintea și cugetul le sunt spurcate. 

Tit 1:15

Monday, 30 August 2021

Versetul zilei

pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 

1 Corinteni 2:5

Thursday, 26 August 2021

Versetul zilei

Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți, și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea, cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte; totul este înaintea lor în viitor. 

Eclesiastul 9:1

Tuesday, 24 August 2021

Versetul zilei

Ce vom zice, dar, că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam? 

Romani 4:1

Sunday, 22 August 2021

Versetul zilei

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; și oricine iubește pe Cel ce L-a născut iubește și pe cel născut din El. 

1 Ioan 5:1

Friday, 20 August 2021

Versetul zilei

Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor: „Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul iudeilor?" 

Galateni 2:14

Wednesday, 18 August 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 

Psalmi 28:6

Monday, 16 August 2021

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te." M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea." 

Ioan 9.11

Saturday, 14 August 2021

Versetul zilei

Toți cei ce-l ascultau rămâneau uimiți și ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă?" 

Faptele Apostolilor 9:21

Thursday, 12 August 2021

Versetul zilei

Nebunului nu-i este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. 

Proverbe 18:2

Wednesday, 11 August 2021

Versetul zilei

Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. 

Psalmi 30:5

Saturday, 7 August 2021

Versetul zilei

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 

1 Ioan 3:1

Friday, 6 August 2021

Versetul zilei

și le-a zis: „Este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune." Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari." 

Matei 21:13

Thursday, 5 August 2021

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Wednesday, 4 August 2021

Versetul zilei

Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. 

1 Tesaloniceni 4:7

Tuesday, 3 August 2021

Versetul zilei

Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, Îl nesocotește. 

Proverbe 14:2

Friday, 30 July 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Thursday, 29 July 2021

Versetul zilei

Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 

Romani 4:2

Tuesday, 27 July 2021

Versetul zilei

Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui, decât un bogat cu buze stricate și nebun. 

Proverbe 19:1

Saturday, 24 July 2021

Versetul zilei

„Cel ce și-a făcut milă cu el", a răspuns învățătorul Legii. „Du-te de fă și tu la fel", i-a zis Isus. 

Luca 10:37

Friday, 23 July 2021

Versetul zilei

Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru 1:5

Wednesday, 21 July 2021

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii Tale? – El nu-Și ține mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica 7 18

Tuesday, 20 July 2021

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Thursday, 15 July 2021

Versetul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică." 

Ioan 4:14

Wednesday, 14 July 2021

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan 11:25

Tuesday, 13 July 2021

Versetul zilei

Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. 

Proverbe 10:13

Sunday, 11 July 2021

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinței? 

Galateni 3:5

Saturday, 10 July 2021

Versetul zilei

Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. 

Luca 18:1

Wednesday, 7 July 2021

Versetul zilei

Iată, Eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți, dar, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. 

Matei 10:16

Saturday, 3 July 2021

Versetul zilei

Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta!" 

Psalmi 35:3

Wednesday, 30 June 2021

Versetul zilei

Și Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite!" 

Iona 4:11

Monday, 28 June 2021

Versetul zilei

Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. 
1 Ioan 4:1

Friday, 25 June 2021

Versetul zilei

Și Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: „Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare", și v-ar asculta. 

Luca 17:6

Wednesday, 23 June 2021

Versetul zilei

Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întărește-te și îmbărbătează-te"? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face." 

Iosua 1:9

Tuesday, 22 June 2021

Versetul zilei

Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. 

Evrei 11:11

Saturday, 19 June 2021

Versetul zilei

Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. 

Isaia 35:3

Friday, 18 June 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Wednesday, 16 June 2021

Versetul zilei

Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului. 

Ioan 5:16

Monday, 14 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați. 

Romani 12:14

Thursday, 10 June 2021

Versetul zilei

Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut"? Și iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu"? 

Evrei 1:5

Tuesday, 8 June 2021

Versetul zilei

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. 

Coloseni 3:1

Monday, 7 June 2021

Versetul zilei

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!" 

Iuda 1:9

Saturday, 5 June 2021

Versetul zilei

dar Cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este Cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. 

1 Petru 1:25

Friday, 4 June 2021

Versetul zilei

Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. 

Eclesiastul 5:4

Wednesday, 2 June 2021

Versetul zilei

Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. 

Romani 9:8

Tuesday, 1 June 2021

Versetul zilei

Binecuvântează, suflete, pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui! 

Psalmi 103:2

Saturday, 29 May 2021

Versetul zilei

Și așa, ați desființat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta!" 

Marcu 7:13

Wednesday, 26 May 2021

Versetul zilei

Prin credința în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeți și-l cunoașteți; credința în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeți cu toții. 

Fapte 3:16

Tuesday, 25 May 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Friday, 21 May 2021

Versetul zilei

Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei; 

Proverbe 24:1

Thursday, 20 May 2021

Versetul zilei

Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. 

Psalmi 20:7

Tuesday, 18 May 2021

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor rai și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Monday, 17 May 2021

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Saturday, 15 May 2021

Versetul zilei

Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 

2 Corinteni 3:17

Friday, 14 May 2021

Versetul zilei

Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot! 

Osea 6:6

Thursday, 13 May 2021

Versetul zilei

Dar Petru I-a zis cu și mai multă tărie: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine." Și toți ceilalți au spus același lucru. 

Marcu 14:31

Wednesday, 12 May 2021

Versetul zilei

Este aur și sunt multe mărgăritare; dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. 

Proverbe 20:15

Tuesday, 11 May 2021

Versetul zilei

Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, 

Filipeni 1:9

Monday, 10 May 2021

Versetul zilei

Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, 

Romani 3:9

Friday, 7 May 2021

Versetul zilei

Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. 

Matei 10:8

Thursday, 6 May 2021

Versetul zilei

Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. 

Faptele Apostolilor 17:24

Wednesday, 5 May 2021

Versetul zilei

Apropiați-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. 

1 Petru 2:4

Tuesday, 4 May 2021

Versetul zilei

Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 

Romani 14:1

Saturday, 1 May 2021

Versetul zilei

Căci, dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. 

Eclesiastul 5.3

Friday, 30 April 2021

Versetul zilei

El a răspuns: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuți." 

Luca 10:27

Thursday, 29 April 2021

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui, 

Coloseni 1:13

Wednesday, 28 April 2021

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? 

Mica 6:11

Tuesday, 27 April 2021

Versetul zilei

 Și aruncați asupra Lui toate ngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Monday, 26 April 2021

Versetul zilei

Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale"? 

Evrei 1:13

Friday, 23 April 2021

Versetul zilei

Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. 

Efeseni 5:2

Thursday, 22 April 2021

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Wednesday, 21 April 2021

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Tuesday, 20 April 2021

Versetul zilei

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 

Romani 8:1

Monday, 19 April 2021

Versetul zilei

Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii și inima! 

Psalmi 26:2

Sunday, 18 April 2021

Versetul zilei

Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. 

Psalmi 121:2

Friday, 16 April 2021

Versetul zilei

Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați, și nu blestemați. 

Romani 12:14

Wednesday, 14 April 2021

Versetul zilei

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. 

1 Timotei 5:8

Tuesday, 13 April 2021

Versetul zilei

Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; 

Romani 6:6

Monday, 12 April 2021

Versetul zilei

Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. 

Ioan 5:18

Sunday, 11 April 2021

Versetul zilei

Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 

Coloseni 2:4

Friday, 9 April 2021

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Wednesday, 7 April 2021

Versetul zilei

Ascultă glasul rugăciunilor mele, când strig către Tine și când îmi ridic mâinile spre locașul Tău cel sfânt. 

Psalmi 28:2

Tuesday, 6 April 2021

Versetul zilei

fiind îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. 

Coloseni 2:12

Monday, 5 April 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Wednesday, 31 March 2021

Versetul zilei

Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, și tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. 

Eclesiastul 5:2

Tuesday, 30 March 2021

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care-i despărțea, 

Efeseni 2:14

Monday, 29 March 2021

Versetul zilei

Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 

Romani 5:5

Saturday, 27 March 2021

Versetul zilei

Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. 

Proverbe 20:3

Friday, 26 March 2021

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Wednesday, 24 March 2021

Versetul zilei

Adu-ți, dar, aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 

Apocalipsa 2:5

Tuesday, 23 March 2021

Versetul zilei

Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. 

Isaia 53:4

Monday, 22 March 2021

Versetul zilei

De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, 

Evrei 6:1

Friday, 19 March 2021

Versetul zilei

Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor și să facă ce este bine. 

1 Petru 4:19

Thursday, 18 March 2021

Versetul zilei

Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat! 

Daniel 3:18

Wednesday, 17 March 2021

Versetul zilei

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 

1 Corinteni 10:12

Tuesday, 16 March 2021

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru 4:8

Friday, 12 March 2021

Versetul zilei

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre 

Efeseni 2:1

Thursday, 11 March 2021

Versetul zilei

Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 

1 Corinteni 4:7

Wednesday, 10 March 2021

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Tuesday, 9 March 2021

Versetul zilei

El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. 

Romani 4:20

Monday, 8 March 2021

Versetul zilei

Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate. 

Luca 11:41

Wednesday, 3 March 2021

Versetul zilei

Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă; căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea! 

Psalmi 25:5

Monday, 1 March 2021

Versetul zilei

Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. 

1 Petru 3:8

Saturday, 27 February 2021

Versetul zilei

Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. 

Psalmi 127:1

Thursday, 25 February 2021

Versetul zilei

Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. 

Iacov 1:5

Monday, 22 February 2021

Versetul zilei

Isus a suspinat adânc în duhul Său și a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn." 

Marcu 8:12

Thursday, 18 February 2021

Versetul zilei

Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!" Și a fost lumină. 

Geneza 1:3

Monday, 15 February 2021

Versetul zilei

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste! 

2 Ioan 1:3

Saturday, 13 February 2021

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneșule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te! 

Proverbe 6:6

Friday, 12 February 2021

Versetul zilei

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire! 

Psalmi 33:12

Wednesday, 10 February 2021

Versetul zilei

Lăsați prostia și veți trăi, și umblați pe calea priceperii! 

Proverbe 9:6

Saturday, 6 February 2021

Versetul zilei

În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. 

2 Petru 2.1

Thursday, 4 February 2021

Versetul zilei

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor." 

Apocalipsa 7:17

Tuesday, 2 February 2021

Versetul zilei

Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. 

Evrei 4:1

Sunday, 31 January 2021

Versetul zilei

Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. 

Proverbe 26:2

Friday, 29 January 2021

Versetul zilei

Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej, și norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum 1:3

Tuesday, 26 January 2021

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei 5:8

Sunday, 24 January 2021

Versetul zilei

înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți, ca să fie pedepsiți în ziua judecății 

2 Petru 2:9

Saturday, 23 January 2021

Versetul zilei

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! 

Psalmi 1:1

Wednesday, 20 January 2021

Versetul zilei

De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. 

Luca 11:9

Tuesday, 19 January 2021

Versetul zilei

Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. 

Proverbe 13:1

Friday, 15 January 2021

Versetul zilei

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. 

Romani 2:11

Tuesday, 12 January 2021

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Iosua 1:8

Sunday, 10 January 2021

Versetul zilei

Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. 

1 Ioan 5:2

Wednesday, 6 January 2021

Versetul zilei

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

Psalmi 23:4

Tuesday, 5 January 2021

Versetul zilei

În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. 

Romani 8:2

Friday, 1 January 2021

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbești ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, și să nu primim și răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov 2:10
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator