Sunday, 31 August 2014

Versetul zilei

Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 

Iacob, 2:14 

Versetul zilei

Mulţi zic: „Cine ne va arăta fericirea?" Eu însă zic: „Fă să răsară peste noi lumina feţei Tale, Doamne!" 

Psalmi, 4:6

Friday, 29 August 2014

Versetul zilei

El izbăveşte şi mântuieşte, El face semne şi minuni în ceruri şi pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!" 

Daniel, 6:27

Thursday, 28 August 2014

Versetul zilei

Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele. 

Psalmi, 37:7

Tuesday, 26 August 2014

Versetul zilei

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare."

 Isaia, 41:10

Monday, 25 August 2014

Versetul zilei

Toate merg la un loc; toate au fost făcute din ţărână şi toate se întorc în ţărână. 

Ecclesiast, 3:20

Sunday, 24 August 2014

Versetul zilei

Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, „Scoală-te", a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă." 

Matei, 9:6

Saturday, 23 August 2014

Versetul zilei

Şi Isus i-a zis: „Capătă-ţi vederea. Credinţa ta te-a mântuit." 

Luca, 18:42

Friday, 22 August 2014

Versetul zilei

Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul şi am strigat către Dumnezeul meu: din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul, şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. 

Psalmi, 18:6 

Thursday, 21 August 2014

Versetul zilei

 Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? 

Numeri, 23:19

Wednesday, 20 August 2014

Versetul zilei

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 

Romani, 7:18

Tuesday, 19 August 2014

Versetul zilei

Cine se gândeşte să facă rău se cheamă un om plin de răutate. 

Proverbe, 24:8

Monday, 18 August 2014

Versetul zilei

Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului." 

Luca, 6:5

Sunday, 17 August 2014

Versetul zilei

Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti. 

1 Petru, 2:15

Saturday, 16 August 2014

Versetul zilei

Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge şi nu pun numele lor pe buzele mele. 

Psalmi, 16:4

Friday, 15 August 2014

Versetul zilei

Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 

Romani, 8:10

Thursday, 14 August 2014

Versetul zilei

Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere?" 

Amos, 6:13

Wednesday, 13 August 2014

Versetul zilei

Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 

Numeri, 12:3

Tuesday, 12 August 2014

Versetul zilei

Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută. 

Plângeri, 3:25

Sunday, 10 August 2014

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Friday, 8 August 2014

Versetul zilei

Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc faţa Lui. 

Psalmi, 11:7

Versetul zilei

Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste. 

Galateni, 5:13 

Wednesday, 6 August 2014

Versetul zilei

Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.

 Iov, 5:17

Tuesday, 5 August 2014

Versetul zilei

Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 

1 Corinteni, 6:12

Monday, 4 August 2014

Versetul zilei

Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui. 

Proverbe, 29:5
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator