Monday, 29 February 2016

Versetul zilei

De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus. 

Fapte 27:25

Sunday, 28 February 2016

Versetul zilei

Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 

1 Ioan, 2:17

Saturday, 27 February 2016

Versetul zilei

„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere. 

Matei, 11:27

Friday, 26 February 2016

Versetul zilei

Pe cine păzeşte porunca, nu-l atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaşte şi vremea şi judecata. 

Ecclesiast, 8:5

Thursday, 25 February 2016

Versetul zilei

Purtaţi-vă ca nişte oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu. 

1 Petru, 2:16

Wednesday, 24 February 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?" 

Ioan, 11:40

Tuesday, 23 February 2016

Versetul zilei

Şi Domnul a zis: „Iert cum ai cerut. 

Numeri, 14:20

Monday, 22 February 2016

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Sunday, 21 February 2016

Versetul zilei

Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? 

Iov, 25:4

Saturday, 20 February 2016

Versetul zilei

Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte. 

Proverbe, 29:11

Friday, 19 February 2016

Versetul zilei

Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, 

1 Timotei, 4:4

Thursday, 18 February 2016

Versetul zilei

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni, 2:18

Wednesday, 17 February 2016

Versetul zilei

Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina. 

Psalmi, 62:2

Tuesday, 16 February 2016

Versetul zilei

Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin. 

Faptele Apostolilor, 2:25

Monday, 15 February 2016

Versetul zilei

Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.

Proverbe, 26:5 

Sunday, 14 February 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 

Ioan, 11:25

Saturday, 13 February 2016

Versetul zilei

Nu că am şi câştigat premiul sau că am şi ajuns desăvârşit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât şi eu am fost apucat de Hristos Isus. 

Filipeni, 3:12

Friday, 12 February 2016

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Thursday, 11 February 2016

Versetul zilei

Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 

Levitic, 19:12

Wednesday, 10 February 2016

Versetul zilei

Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. 

Coloseni, 3:23

Tuesday, 9 February 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Monday, 8 February 2016

Versetul zilei

Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar, şi nuiaua pentru spinarea nebunilor. 

Proverbe, 26:3

Sunday, 7 February 2016

Versetul zilei

Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. 

Deuteronom, 7:9

Saturday, 6 February 2016

Versetul zilei

Cine primeşte mărturia Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. 

Ioan, 3:33

Friday, 5 February 2016

Versetul zilei

Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el? 

Psalmi, 144:3

Thursday, 4 February 2016

Versetul zilei

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!" Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. 

Luca, 23:34

Wednesday, 3 February 2016

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Tuesday, 2 February 2016

Versetul zilei

Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. 

1 Corinteni, 10:23

Monday, 1 February 2016

Versetul zilei

Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? – El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea! 

Mica, 7:18

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator