Wednesday, 30 November 2016

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 29 November 2016

Versetul zilei

Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!" 

Luca, 11:28

Monday, 28 November 2016

Versetul zilei

Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.

Psalmi, 139:4 

Saturday, 26 November 2016

Versetul zilei

după cum este scris: „Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere: şi cine crede în El nu va fi dat de ruşine." 

Romani, 9:33

Friday, 25 November 2016

Versetul zilei

Dar Tu vezi; căci Tu priveşti necazul şi suferinţa, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea Ta se lasă cel nenorocit, şi Tu vii în ajutor orfanului. 

Psalmi, 10:14

Thursday, 24 November 2016

Versetul zilei

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască." Şi au plecat în alt sat. 

Luca, 9:56

Wednesday, 23 November 2016

Versetul zilei

Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Tuesday, 22 November 2016

Versetul zilei

Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. 

Luca, 1:37

Monday, 21 November 2016

Versetul zilei

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

 Romani, 12:2

Sunday, 20 November 2016

Versetul zilei

Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. 

Iacob, 1:4

Saturday, 19 November 2016

Versetul zilei

În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie. 

Evrei, 7:28

Friday, 18 November 2016

Versetul zilei

Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? 

Marcu, 8:37

Thursday, 17 November 2016

Versetul zilei

Ce este omul se cunoaşte după numele care i s-a dat demult: se ştie că este din pământ, şi nu poate să se judece cu Cel ce este mai tare decât el. 

Ecclesiast, 6:10

Wednesday, 16 November 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Tuesday, 15 November 2016

Versetul zilei

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;

 Marcu, 10:43 

Monday, 14 November 2016

Versetul zilei

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 

Proverbe, 2:6

Saturday, 12 November 2016

Versetul zilei

Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui. 

Luca, 7:15

Friday, 11 November 2016

Versrtul zilei

Mai bine ce vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite: şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 6:9

Thursday, 10 November 2016

Versrtul zilei

Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi. 

Psalmi, 145:14

Wednesday, 9 November 2016

Versetul zilei

Să ştii, dar, că nu din pricina bunătăţii tale îţi dă Domnul Dumnezeul tău acea ţară bună ca s-o stăpâneşti; căci tu eşti un popor tare încăpăţânat. 

Deuteronom, 9:6

Tuesday, 8 November 2016

Versetul zilei

Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta; dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră. 

1 Samuel, 12:20

Monday, 7 November 2016

Versetul zilei

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. 

1 Petru, 1:13

Sunday, 6 November 2016

Versetul zilei

Dar Eu vă spun vouă care Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, 

Luca, 6:27

Thursday, 3 November 2016

Versetul zilei

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, 

Efeseni, 2:14

Wednesday, 2 November 2016

Versetul zilei

Când îmi tânjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, şi rugăciunea mea a ajuns până la Tine, în Templul Tău cel sfânt. 

Iona, 2:7

Tuesday, 1 November 2016

Versetul zilei

Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmaţi legile Lui şi să păziţi poruncile Lui. 

1 Imparati, 8:61

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator