Thursday, 30 April 2015

Versetul zilei

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. 

Iov, 1:22

Wednesday, 29 April 2015

Versetul zilei

Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei? 

Galateni, 3:5

Tuesday, 28 April 2015

Versetul zilei

ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi. 

1 Tesaloniceni, 3:13

Monday, 27 April 2015

Versetul zilei

Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. 

Psalmi, 84:11

Sunday, 26 April 2015

Versetul zilei

 Dimineaţa seamănă-ţi sămânţa, şi până seara nu lăsa mâna să ţi se odihnească, fiindcă nu ştii ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. 

Ecclesiast, 11:6

Friday, 24 April 2015

Versetul zilei

Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt? 

2 Samuel, 7:18 

Wednesday, 22 April 2015

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Tuesday, 21 April 2015

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Monday, 20 April 2015

Versetul zilei

Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!" 

Ioan, 6:20

Sunday, 19 April 2015

Versetul zilei

În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. 

Romani, 4:13

Saturday, 18 April 2015

Versetul zilei

 Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia, fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească. 

Proverbe, 28:17

Friday, 17 April 2015

Versetul zilei

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.

 Zaharia, 3:7

Thursday, 16 April 2015

Versetul zilei

 Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Wednesday, 15 April 2015

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22 

Tuesday, 14 April 2015

Versetul zilei

 Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale. 

Faptele Apostolilor, 3:26

Monday, 13 April 2015

Versetul zilei

Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană! 

Psalmi, 125:4 

Versetul zilei

Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană! 

Psalmi, 125:4 

Saturday, 11 April 2015

Versetul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate. 

Ioan, 7:24 

Friday, 10 April 2015

Versetul zilei

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni, 2:8

Thursday, 9 April 2015

Versetul zilei

Inima înţelepţilor este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. 

Ecclesiast, 7:4

Wednesday, 8 April 2015

Versetul zilei

„Dar voi", i-a întrebat El, „cine ziceţi că sunt?" „Hristosul lui Dumnezeu!", I-a răspuns Petru. 

Luca, 9:20

Tuesday, 7 April 2015

Versetul zilei

El le-a mai zis: „Ce iese din om aceea spurcă pe om. 

Marcu, 7:20

Monday, 6 April 2015

Versetul zilei

 Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte fără bani şi fără plată! 

Isaia, 55:1

Sunday, 5 April 2015

Versetul zilei

Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El." 

Ioan, 6:29

Friday, 3 April 2015

Versetul zilei

Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 

Efeseni, 4:1

Thursday, 2 April 2015

Versetul zilei

Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn." Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, 

1 Petru, 3:15

Wednesday, 1 April 2015

Versetul zilei

Să se bucure şi să se înveselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: „Mărit să fie Domnul!" 

Psalmi, 40:16

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator