Saturday, 30 April 2016

Versetul zilei

Temeţi-vă numai de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi. 

1 Samuel, 12:24

Friday, 29 April 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 28 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, 

Romani, 9:32

Wednesday, 27 April 2016

Versetul zilei

Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii, când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? 

Psalmi, 49:5

Tuesday, 26 April 2016

Versetul zilei

Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo. 

1 Samuel, 2:6

Monday, 25 April 2016

Versetul zilei

Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „astăzi", pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. 

Evrei, 3:13

Sunday, 24 April 2016

Versetul zilei

Căci vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii; 

1 Ioan, 3:11

Saturday, 23 April 2016

Versetul zilei

„Atunci când va veni vremea hotărâtă", zice Domnul, „voi judeca fără părtinire. 

Psalmi, 75:2

Friday, 22 April 2016

Versetul zilei

Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. 

Matei, 23:26

Thursday, 21 April 2016

Versetul zilei

Nu vă abateţi de la El; altfel, aţi merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel, 12:21

Wednesday, 20 April 2016

Versetul zilei

Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim de la Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?" În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. 

Iov, 2:10

Tuesday, 19 April 2016

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! 

Isaia, 48:17

Monday, 18 April 2016

Versetul zilei

Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu! 

Matei, 5:9

Sunday, 17 April 2016

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Saturday, 16 April 2016

Versetul zilei

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 

Coloseni, 4:2

Versetul zilei

Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. 

Coloseni, 4:2

Friday, 15 April 2016

Versetul zilei

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna. 

Plângeri, 3:31

Thursday, 14 April 2016

Versetul zilei

Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pământul. 

Psalmi, 124:8

Wednesday, 13 April 2016

Versetul zilei

Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare. 

Proverbe, 28:13

Tuesday, 12 April 2016

Versetul zilei

Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi pe pieţe şi-L rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi. 

Marcu, 6:56

Monday, 11 April 2016

Versetul zilei

Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. 

Marcu, 4:23

Saturday, 9 April 2016

Versetul zilei

Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar: „Arată-ne pe Tatăl"? 

Ioan, 14:9

Friday, 8 April 2016

Versetul zilei

În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. 

Proverbe, 14:3

Thursday, 7 April 2016

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Wednesday, 6 April 2016

Versetul zilei

Nu te teme, pământule, ci bucură-te şi înveseleşte-te, căci Domnul face lucruri mari! 

Ioel, 2:21

Tuesday, 5 April 2016

Versetul zilei

Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta." 

Marcu, 5:34

Monday, 4 April 2016

Versetul zilei

Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ Cuvântul Lui." 

Romani, 9:28

Sunday, 3 April 2016

Versetul zilei

Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci. 

Proverbe, 28:8

Saturday, 2 April 2016

Versetul zilei

„Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, „că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi El mi-a deschis ochii. 

Ioan, 9:30

Friday, 1 April 2016

Versetul zilei

Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. 

Apocalipsa, 2:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator