Friday, 31 May 2013

Versetul zilei

Cînd izbucnește împotriva ta mînia celuice stăpînește, nu-ti părăsi locul, căci sîngele rece te păzește de mari păcate. Eclesiastul 10:4

Versetul zilei

Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viata vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 6:23

Wednesday, 29 May 2013

Versetul zilei

Faceti toate lucrurile fără cîrtiri și fără șovăieli,  ca să fiti fără prihană și curati, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciti ca niște lumini în lume.

Filipeni 2:14-15

Tuesday, 28 May 2013

Versetul zilei

Răscumpărătorul nostru se cheamă Domnul oștirilor, Sfîntul lui Israel.

Isaia 47:4

Monday, 27 May 2013

Rugaciune saptamana 27 Mai - 3 Iunie

In saptamana care urmeaza va propun sa aducem o jertfa de multumire Domnului, pentru familiile noastre. Nu e intotdeauna usor, pentru ca de cele mai multe ori parintii sau fratii nostri ne ranesc cel mai mult. De la ei avem asteptari mari si atunci cand ne dezamagesc durerea este mare. Insa am fost pusi in aceste familii cu un scop, pentru a ne forma caracterul si pentru a fi un sprijin. Haideti sa multumim Domnului pentru aceasta, oricat de greu ne-ar fi.

Versetul zilei

Isus i-a zis: „Nu ti-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?"

Ioan 11:40

Sunday, 26 May 2013

Versetul zilei

Căci, dacă visurile se nasc din multimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din multimea cuvintelor.

Eclesiastul 5:3

Saturday, 25 May 2013

Versetul zilei

Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, pentrucă sămînta Lui rămîne în el; și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

1 Ioan 3:9

Friday, 24 May 2013

Versetul zilei

Rîdeti voi de nădejdea celui nenorocit … dar scăparea lui este Domnul.

Psalmii 14:6

Thursday, 23 May 2013

Versetul zilei

De aceea, cine nesocotește aceste învătături, nesocotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v'a dat și Duhul Său cel sfînt.

1 Tesaloniceni 4:8

Wednesday, 22 May 2013

Versetul zilei

Întoarce-te acasă, și povestește tot ce ti-a făcut Dumnezeu." El a plecat, și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Isus.

Luca 8:39

Tuesday, 21 May 2013

Versetul zilei

Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.

Marcu 2:27

Monday, 20 May 2013

Rugaciune saptamana 20 - 27 Mai

Va propun ca in saptamana care urmeaza sa ne alegem cate o cunostinta sau un prieten si sa ne dedicam staruintei pentru ei. Fie pentru pocainta, pentru binecuvantare, pentru ajutor, pentru sanatate, fiecare om are nevoi diferite si cred ca este un exercitiu bun in practicarea dragostei fata de aproapele nostru.

Versetul zilei

Cine umblă cu înteleptii se face întelept, dar cui îi place să se însotească cu nebunii o duce rău.

Proverbe 13:20

Sunday, 19 May 2013

Versetul zilei

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vietii, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.

Apocalipsa 7:17

Saturday, 18 May 2013

Versetul zilei

Eu am încredere în bunătătea Ta, sînt cu inima veselă, din pricina mîntuirii Tale.

Psalmii 13:5

Friday, 17 May 2013

Versetul zilei

Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pămîntească, pentrucă, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n'am puterea să-l fac.

Romani 7:18

Thursday, 16 May 2013

Versetul zilei

Dimineata, samănă-ti sămînta, și pînă seara nu lăsa mîna să ti se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amîndouă sînt deopotrivă de bune.

Eclesiastul 11:6

Wednesday, 15 May 2013

Versetul zilei

Căci Hristos n'a intrat într'un locaș de închinare făcut de mînă omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfătișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.

Evrei 9:24

Monday, 13 May 2013

Rugaciune saptamana 13 - 20 Mai

In saptamana care urmeaza va propun sa ne rugam pentru rabdare. Rabdarea este un efect al credintei, doar prin credinta poti avea rabdarea de a astepta implinirea fagaduintelor Domnului. In ziua de azi, in care toti se grabesc, noi trebuie sa avem puterea de a astepta cu rabdare si in rugaciune ajutorul Domnului. Nu?

Versetul zilei

Domnul Dumnezeul este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor, și mă face să merg pe înăltimile mele.

Habacuc 3:19

Sunday, 12 May 2013

Versetul zilei

să vă purtati într'un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la Împărătia și slava Sa.

1 Tesaloniceni 2:12

Saturday, 11 May 2013

Versetul zilei

Cinstiti pe toti oamenii, iubiti pe frati; temeti-vă de Dumnezeu; dati cinste împăratului!

1 Petru 2:17

Friday, 10 May 2013

Versetul zilei

Gînditi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.

Coloseni 3:2

Thursday, 9 May 2013

Versetul zilei

Dar voi, prea iubitilor, aduceti-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

Iuda 1:17

Wednesday, 8 May 2013

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învătătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sînt calea vietii.

Proverbe 6:23

Tuesday, 7 May 2013

Versetul zilei

Cînd îmi tînjea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul, și rugăciunea mea a ajuns pînă la Tine, în Templul Tău ce sfînt.  

Iona 2:7

Monday, 6 May 2013

Versetul zilei

Prea iubitilor, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriti de poftele firii pămîntești cari se războiesc cu sufletul.

1 Petru 2:11

Sunday, 5 May 2013

Versetul zilei

Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Și-l alege El de moștenire!

Psalmii 33:12

Saturday, 4 May 2013

Paste Fericit!

Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!  

2 Ioan 1:3

Friday, 3 May 2013

Versetul zilei

Vezi că credinta lucra împreună cu faptele lui, și, prin fapte, credinta a ajuns desăvîrșită.

Iacov 2:22

Thursday, 2 May 2013

Versetul zilei

Eu rămîn credincios legămîntului pe care l-am făcut cu voi, cînd ati ieșit din Egipt, și Duhul Meu este în mijlocul vostru; nu vă temeti!

Hagai 2:5

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator