Friday, 29 September 2017

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu." 

Ioan 3:3

Wednesday, 27 September 2017

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? 

Mica 6:6

Tuesday, 26 September 2017

Versetul zilei

Dar adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: „Nu găsesc nicio plăcere în ei"; 

Eclesiastul 12:1

Monday, 25 September 2017

Versetul zilei

Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. 

Romani 2:13

Sunday, 24 September 2017

Versetul zilei

Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. 

Luca 12:2

Saturday, 23 September 2017

Versetul zilei

Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața, și asprimea feței i se schimbă. 

Eclesiastul 8:1

Friday, 22 September 2017

Versetul zilei

Nu vă abateți de la El; altfel, ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. 

1 Samuel 12:21

Thursday, 21 September 2017

Versetul zilei

Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? 

Evrei 1:14

Tuesday, 19 September 2017

Versetul zilei

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 

Efeseni 1:11

Monday, 18 September 2017

Versetul zilei

Lăudați pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ține îndurarea Lui!" 

Psalmi 118:1

Sunday, 17 September 2017

Versetul zilei

Căci eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 

Galateni 2:19

Saturday, 16 September 2017

Versetul zilei

Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: „Avem ca tată pe Avraam!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam. 

Matei 3:9

Thursday, 14 September 2017

Versetul zilei

Așa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea își închide gura. 

Iov 5:16

Wednesday, 13 September 2017

Versetul zilei

Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are Omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?" 

Ioan 7:15

Tuesday, 12 September 2017

Versetul zilei

Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. 

Matei 3:8

Monday, 11 September 2017

Versetul zilei

Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor, trece cu măreție pe nori. 

Deuteronom 33:26

Sunday, 10 September 2017

Versetul zilei

Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 

Romani 2:1

Saturday, 9 September 2017

Versetul zilei

Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr. 

Ioan 4:24

Friday, 8 September 2017

Versetul zilei

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. 

Plângeri 3:26

Thursday, 7 September 2017

Versetul zilei

Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ieremia 17:9

Tuesday, 5 September 2017

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat.

1 Împărați 17:22

Monday, 4 September 2017

Versetul zilei

Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. 

Matei 9:12

Saturday, 2 September 2017

Versetul zilei

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru. 

1 Corinteni 1:9

Friday, 1 September 2017

Versetul zilei

Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia, și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. 

Proverbe 24:6

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator