Wednesday, 31 December 2014

Versetul zilei

Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui.

 Matei, 12:33 

Tuesday, 30 December 2014

Versetul zilei

Isus a răspuns: „Tu zici: „Dacă poţi!"… Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!" 

Marcu, 9:23

Monday, 29 December 2014

Versetul zilei

Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce încearcă inimile este Domnul. 

Proverbe, 17:3

Sunday, 28 December 2014

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Saturday, 27 December 2014

Versetul zilei

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. 

Coloseni, 3:17

Friday, 26 December 2014

Versetul zilei

 Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui. 

Naum, 1:3

Thursday, 25 December 2014

Versetul zilei

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 

Filipeni, 4:4 

Wednesday, 24 December 2014

Versetul zilei

„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug." 

1 Petru, 2:22

Tuesday, 23 December 2014

Versetul zilei

 De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 

Evrei, 7:25

Sunday, 21 December 2014

Versetul zilei

Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi, 130:3 

Saturday, 20 December 2014

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Thursday, 18 December 2014

Versetul zilei

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; 

1 Tesaloniceni, 4:3 

Wednesday, 17 December 2014

Versetul zilei

 Când izbucneşte împotriva ta mânia celui ce stăpâneşte, nu-ţi părăsi locul, căci sângele rece te păzeşte de mari păcate. 

Ecclesiast, 10:4

Tuesday, 16 December 2014

Versetul zilei

Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire." 

Romani, 4:3

Monday, 15 December 2014

Versetul zilei

„Este Domnul atât de grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?" – Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire! 

Mica, 2:7

Sunday, 14 December 2014

Versetul zilei

„Credeţi voi", le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? 

Luca, 13:2 

Thursday, 11 December 2014

Versetul zilei

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Ecclesiast, 3:1 


Wednesday, 10 December 2014

Versetul zilei

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Psalmi, 9:1 

Tuesday, 9 December 2014

Versetul zilei

Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. 

1 Ioan, 2:11

Monday, 8 December 2014

Versetul zilei

Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. 

Proverbe, 16:2

Sunday, 7 December 2014

Versetul zilei

Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. 

1 Petru, 3:8

Saturday, 6 December 2014

Versetul zilei

Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. 

Evrei, 4:16

Friday, 5 December 2014

Versetul zilei

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 

1 Corinteni, 2:12

Thursday, 4 December 2014

Versetul zilei

Nimeni nu va putea să stea împotriva ta, cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. 

Iosua, 1:5

Wednesday, 3 December 2014

Versetul zilei

Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă". De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă". 

Geneza, 22:14

Tuesday, 2 December 2014

Versetul zilei

Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea este prost. 

Proverbe, 12:1

Monday, 1 December 2014

Versetul zilei

Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 

Matei, 6:6
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator