Thursday, 30 September 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. 

Psalmi 28:6

Tuesday, 28 September 2021

Versetul zilei

Atunci unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține Sabatul." Alții ziceau: „Cum poate un Om păcătos să facă asemenea semne?" Și era dezbinare între ei. 

Ioan 9:16

Monday, 27 September 2021

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei 5:8

Monday, 20 September 2021

Versetul zilei

Au venit la Isus, și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte; și s-au înspăimântat. 

Marcu 5:15

Friday, 17 September 2021

Versetul zilei

De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta; cu fapta, cunoștința; 

2 Petru 1:5

Wednesday, 15 September 2021

Versetul zilei

Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și fărădelegile lor." 

Evrei 8:12

Tuesday, 14 September 2021

Versetul zilei

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. 

Efeseni 1:3

Friday, 10 September 2021

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Thursday, 9 September 2021

Versetul zilei

Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, și legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. 

Isaia 54:10

Monday, 6 September 2021

Versetul zilei

Dar voi, preaiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. 

Iuda 1:17

Saturday, 4 September 2021

Versetul zilei

 La Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuiești în ceruri. 

Psalmi 123:1

Friday, 3 September 2021

Versetul zilei

faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. 

Filipeni 2:2

Wednesday, 1 September 2021

Versetul zilei

El va păzi pașii preaiubiților Lui, dar cei răi vor fi nimiciți în întuneric; căci omul nu va birui prin putere. 

1 Samuel 2:9
 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator