Tuesday, 30 June 2015

Versetul zilei

Vă rog iarăşi să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele voi: aceasta este slava voastră. 

Efeseni, 3:13

Monday, 29 June 2015

Versetul zilei

Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 

Tefania, 2:3

Sunday, 28 June 2015

Versetul zilei

Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; 

1 Petru, 2:1 

Saturday, 27 June 2015

Versetul zilei

El a răspuns: „Omul acela, căruia I se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: „Du-te la scăldătoarea Siloamului şi spală-te." M-am dus, m-am spălat şi mi-am căpătat vederea.".

 Ioan, 9:11

Friday, 26 June 2015

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Thursday, 25 June 2015

Versetul zilei

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută. 

1 Timotei, 1:5

Wednesday, 24 June 2015

Versetul zilei

Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: „Da, vreau, fii curăţat!" Îndată a fost curăţată lepra lui.

Matei, 8:3

Tuesday, 23 June 2015

Versetul zilei

Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?

Proverbe, 6:9

Monday, 22 June 2015

Versetul zilei

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti." 

Luca, 4:8 

Sunday, 21 June 2015

Versetul zilei

Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare. 

1 Petru, 3:10 

Saturday, 20 June 2015

Versetul zilei

Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş, cu niciun chip nu va intra în ea! 

Marcu, 10:15

Friday, 19 June 2015

Versetul zilei

Te voi scăpa, şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa îţi va fi prada ta de război, pentru că ai avut încredere în Mine, zice Domnul. 

Ieremia, 39:18

Thursday, 18 June 2015

Versetul zilei

Dumnezeu a văzut ce făceau ei şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu S-a căit de răul pe care Se hotărâse să li-l facă şi nu l-a făcut. 

Iona, 3:10

Wednesday, 17 June 2015

Versetul zilei

 Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii? 

Faptele Apostolilor, 26:8

Tuesday, 16 June 2015

Versetul zilei

Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. 

Iacob, 3:14

Monday, 15 June 2015

Versetul zilei

Căci cine ştie ce este bine pentru om în viaţă, în toate zilele vieţii lui de vieţuire deşartă, pe care le petrece ca o umbră? Şi cine poate să spună omului ce va fi după el sub soare? 

Ecclesiast, 6:12 -

Saturday, 13 June 2015

Versrtul zilei

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate. 

Ioan, 7:24

Friday, 12 June 2015

Versetul zilei

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării! 

Psalmi, 65:5 

Thursday, 11 June 2015

Versetul zilei

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. 

Tit, 3:5

Wednesday, 10 June 2015

Versetul zilei

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. 

Ecclesiast, 12:14 

Tuesday, 9 June 2015

Versetul zilei

Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 

Iacob, 2:24

Monday, 8 June 2015

Versetul zilei

Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; şi ştiinţa sfinţilor este priceperea. 

Proverbe, 9:10 

Sunday, 7 June 2015

Versetul zilei

Pune-ţi nădejdea în Domnul, Israele, de acum şi până în veac! 

Psalmi, 131:3 

Saturday, 6 June 2015

Versetul zilei

Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare. 

1 Timotei, 4:8

Friday, 5 June 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Thursday, 4 June 2015

Versetul zilei

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 

2 Petru, 3:10

Wednesday, 3 June 2015

Versetul zilei

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 

Efeseni, 4:5 

Tuesday, 2 June 2015

Versetul zilei

Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul neîntemeiat. 

Proverbe, 26:2 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator