Sunday, 31 May 2015

Versrtul zilei

Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. 

Ioan, 4:14 

Saturday, 30 May 2015

Versetul zilei

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 

Romani, 5:8 

Friday, 29 May 2015

Versetul zilei

Atunci am zis: „Mai bună este înţelepciunea decât tăria!" Totuşi înţelepciunea săracului este dispreţuită, şi nimeni nu-l ascultă. 

Ecclesiast, 9:16

Thursday, 28 May 2015

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi? 

Iov, 4:7 

Wednesday, 27 May 2015

Versetul zilei

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. 

Coloseni, 2:8

Tuesday, 26 May 2015

Versetul zilei

„De asemenea este scris", a zis Isus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău." 

Matei, 4:7 

Monday, 25 May 2015

Versetul zilei

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi,  care lucrează prin toţi şi care este în toţi. 

Efeseni, 4:6

Saturday, 23 May 2015

Versetul zilei

Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău. 

Psalmi, 5:11 

Thursday, 21 May 2015

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Wednesday, 20 May 2015

Versetul zilei

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. 

Romani, 5:5

Tuesday, 19 May 2015

Versetul zilei

Zi înţelepciunii: „Tu eşti sora mea!" Şi numeşte priceperea prietena ta 

Proverbe, 7:4 

Monday, 18 May 2015

Versetul zilei

Căci Moise a zis: „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta"; şi: „Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea." 

Marcu, 7:10

Sunday, 17 May 2015

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Saturday, 16 May 2015

Versetul zilei

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce în loc de tauri, lauda buzelor noastre. 

Osea, 14:2 

Friday, 15 May 2015

Versetul zilei

Cuvintele înţelepţilor sunt ca nişte bolduri; şi, strânse la un loc, sunt ca nişte cuie bătute, date de un singur stăpân. 

Ecclesiast, 12:11 

Thursday, 14 May 2015

Versetul zilei

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el." 

Isaia, 56:8

Wednesday, 13 May 2015

Versetul zilei

„Scoală-te", i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă." 

Ioan, 5:8

Tuesday, 12 May 2015

Versetul zilei

Mai presus de toate, să aveţi o dragoste fierbinte unii pentru alţii, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 

1 Petru, 4:8

Monday, 11 May 2015

Versetul zilei

 Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. 

1 Corinteni, 8:2

Sunday, 10 May 2015

Versetul zilei

Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur." 

Romani, 9:15

Saturday, 9 May 2015

Versetul zilei

Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă şi goană după vânt. 

Ecclesiast, 4:6 

Friday, 8 May 2015

Versetul zilei

Vai de cel ce zice lemnului: „Scoală-te", şi unei pietre mute: „Trezeşte-te!" Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh care s-o însufleţească. 

Habacuc, 2:19 

Thursday, 7 May 2015

Versetul zilei

„Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale." 

Iov, 42:2

Wednesday, 6 May 2015

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Tuesday, 5 May 2015

Versetul zilei

Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac? 

Mica, 6:11

Monday, 4 May 2015

Versetul zilei

Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul. 

Iacob, 3:2

Sunday, 3 May 2015

Versetul zilei

Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. 

Proverbe, 11:2

Saturday, 2 May 2015

Versetul zilei

 Pentru că de oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar şi păcătos, Se va ruşina şi Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său împreună cu sfinţii îngeri. 

Marcu, 8:38

Friday, 1 May 2015

Versetul zilei

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 

1 Ioan, 2:1 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator