Sunday, 31 March 2019

Versetul zilei

Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. 

Coloseni 2:8

Thursday, 28 March 2019

Versetul zilei

Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. 

1 Corinteni 10:10

Wednesday, 27 March 2019

Versetul zilei

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 

Proverbe 11:2

Tuesday, 26 March 2019

Versetul zilei

Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu; cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 

3 Ioan 1:11

Monday, 25 March 2019

Versetul zilei

Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. 

Psalmi 4:5

Sunday, 24 March 2019

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Thursday, 21 March 2019

Versetul zilei

El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 

1 Ioan 2:2

Monday, 18 March 2019

Versetul zilei

Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; 

1 Petru 2:1

Sunday, 17 March 2019

Versetul zilei

Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima, și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele. 

Psalmi 28:7

Saturday, 16 March 2019

Versetul zilei

și a zis: „Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat  binecuvântat fie Numele Domnului!" 

Iov 1:21

Thursday, 14 March 2019

Versetul zilei

Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. 

1 Petru 5:7

Wednesday, 13 March 2019

Versetul zilei

De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. 

Evrei 2:1

Tuesday, 12 March 2019

Versetul zilei

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. 

Proverbe 26:4

Friday, 8 March 2019

Versetul zilei

În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, 

Efeseni 1:11

Thursday, 7 March 2019

Versetul zilei

Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta și brațul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor. 

Psalmi 98:1

Tuesday, 5 March 2019

Versetul zilei

Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 

Romani 5:1

Saturday, 2 March 2019

Versetul zilei

Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și I-a zis: „Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos." 

Luca 5:8

Friday, 1 March 2019

Versetul zilei

Dacă nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează pentru Numele Tău, Doamne! Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta.

Ieremia 14:7 

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator