Thursday, 31 March 2016

Versetul zilei

Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui! 

Psalmi, 136:26

Wednesday, 30 March 2016

Versetul zilei

Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, 

Filipeni, 2:14

Tuesday, 29 March 2016

Versetul zilei

Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! 

Proverbe, 6:6

Monday, 28 March 2016

Versetul zilei

Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an? 

Mica, 6:6

Sunday, 27 March 2016

Versetul zilei

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii 

Efeseni, 6:18

Saturday, 26 March 2016

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Friday, 25 March 2016

Versetul zilei

Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!" 

Apocalipsa, 15:4

Thursday, 24 March 2016

Versetul zilei

Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară: 

Ioan, 6:37

Wednesday, 23 March 2016

Versrtul zilei

Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!" 

Daniel, 4:37

Tuesday, 22 March 2016

Versetul zilei

s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 

Fapte 4:10

Monday, 21 March 2016

Versetul zile

Sau, cum poţi zice fratelui tău: „Lasă-mă să scot paiul din ochiul tău", şi, când colo, tu ai o bârnă în al tău?… 

Matei, 7:4

Sunday, 20 March 2016

Versetul zilei

ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 

Iuda, 1:21

Saturday, 19 March 2016

Versetul zilei

Omul nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, şi n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, şi răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 

Ecclesiast, 8:8

Friday, 18 March 2016

Versetul zilei

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 

1 Petru, 2:24

Thursday, 17 March 2016

Versetul zilei

Acela are lopata în mână; Îşi va curăţa aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge." 

Luca, 3:17

Wednesday, 16 March 2016

Versetul zilei

Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!" 

Psalmi, 16:2

Tuesday, 15 March 2016

Versetul zilei

 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti. 

Marcu, 7:7

Monday, 14 March 2016

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Sunday, 13 March 2016

Versetul zilei

Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. 

Psalmi, 145:18

Saturday, 12 March 2016

Versetul zilei

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 

Romani, 6:14

Friday, 11 March 2016

Versrtul zilei

Cine, în adevăr, poate să mănânce şi să se bucure fără El? 

Ecclesiast, 2:25

Thursday, 10 March 2016

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Wednesday, 9 March 2016

Versetul zilei

Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. 

Maleahi, 3:2

Tuesday, 8 March 2016

Versetul zilei

Cine dintre voi se teme de Domnul să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! 

Isaia, 50:10

Monday, 7 March 2016

Versetul zilei

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 

Romani, 10:12

Sunday, 6 March 2016

Versetul zilei

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. 

1 Ioan, 3:18

Saturday, 5 March 2016

Versetul zilei

Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. 

1 Petru, 2:23

Friday, 4 March 2016

Versetul zilei

 Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? 

Psalmi, 130:3

Thursday, 3 March 2016

Versetul zilei

Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. 

Romani, 9:16

Wednesday, 2 March 2016

Versetul zilei

Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. 

Efeseni, 2:18

Tuesday, 1 March 2016

Versetul zilei

Cine se uită după vânt nu va semăna, şi cine se uită după nori nu va secera. 

Ecclesiast, 11:4

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator