Monday, 31 October 2016

Versetul zilei

Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!" 

Matei, 9:29

Sunday, 30 October 2016

Versetul zilei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. 

Ecclesiast, 3:11

Saturday, 29 October 2016

Versetul zilei

Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul, căci la Domnul este îndurarea şi la El este belşug de răscumpărare! 

Psalmi, 130:7

Thursday, 27 October 2016

Versetul zilei

„Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine." 

Marcu, 9:37

Wednesday, 26 October 2016

Versetul zilei

Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 

Ioan, 10:37

Tuesday, 25 October 2016

Versetul zilei

dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare! 

Isaia, 58:10

Monday, 24 October 2016

Versetul zilei

Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; 

Fapte 4:19

Saturday, 22 October 2016

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare." 

Luca, 7:9

Friday, 21 October 2016

Versetul zilei

Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. 

Proverbe, 8:12

Thursday, 20 October 2016

Versetul zilei

El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina. 

Daniel, 2:22

Wednesday, 19 October 2016

Versetul zilei

În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere. 

Efeseni, 3:12

Tuesday, 18 October 2016

Versetul zilei

El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile. 

Filipeni, 3:21

Monday, 17 October 2016

Versetul zilei

Şi-i învăţa şi zicea: „Oare nu este scris: „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile"? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari." 

Marcu, 11:17

Sunday, 16 October 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Saturday, 15 October 2016

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Thursday, 13 October 2016

Versetul zilei

De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin. 

Luca, 7:47

Wednesday, 12 October 2016

Versetul zilei

Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt. 

Psalmi, 7:17

Tuesday, 11 October 2016

Versetul zilei

pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, 

1 Petru, 1:7

Monday, 10 October 2016

Versetul zilei

În toate lucrurile care cereau înţelepciune şi pricepere şi despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toţi vrăjitorii şi cititorii în stele care erau în toată împărăţia lui. 

Daniel, 1:20

Sunday, 9 October 2016

Versetul zilei

A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin. 

1 Timotei, 1:17

Saturday, 8 October 2016

Versetul zilei

Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. 

Proverbe, 8:13

Friday, 7 October 2016

Versetul zilei

Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!" 

Marcu, 5:36

Thursday, 6 October 2016

Versetul zilei

Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate." Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu." 

Fapte 8:37

Wednesday, 5 October 2016

Versetul zilei

Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire. 

Psalmi, 73:26

Tuesday, 4 October 2016

Versetul zilei

smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 

Iacob, 4:10

Monday, 3 October 2016

Versetul zilei

Şi le zicea: „Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului." 

Luca, 6:5

Sunday, 2 October 2016

Versetul zilei

Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 

Romani, 6:10

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator