Wednesday, 31 August 2016

Versetul zilei

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşt

Marcu, 7:7


Tuesday, 30 August 2016

Versetul zilei

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci. 

Psalmi, 111:10

Monday, 29 August 2016

Versetul zilei

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. 

2 Petru, 1:1

Sunday, 28 August 2016

Versetul zilei

Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. 

1 Tesaloniceni, 4:11

Saturday, 27 August 2016

Versetul zilei

Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. 

Isaia, 59:20

Tuesday, 23 August 2016

Versetul zilei

Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea." 

Ioan, 8:7

Monday, 22 August 2016

Versetul zilei

Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea. 

Proverbe, 23:23

Sunday, 21 August 2016

Versetul zilei

şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. 

Efeseni, 3:19

Saturday, 20 August 2016

Versetul zilei

„Cine eşti Tu, Doamne?", a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş." 

Faptele Apostolilor, 9:5

Friday, 19 August 2016

Versetul zilei

Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine. 

Apocalipsa, 3:3

Thursday, 18 August 2016

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Wednesday, 17 August 2016

Versetul zilei

Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. 

Psalmi, 97:10

Tuesday, 16 August 2016

Versetul zilei

Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora. 

Ioan, 13:14

Monday, 15 August 2016

Versetul zilei

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! 

Psalmi, 139:23

Sunday, 14 August 2016

Versetul zilei

Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti. 

Filipeni, 3:3

Saturday, 13 August 2016

Versetul zilei

Mai bine să asculţi mustrarea înţeleptului decât să asculţi la cântecul celor fără minte. 

Ecclesiast, 7:5

Friday, 12 August 2016

Versetul zilei

David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!" 

1 Cronici, 21:13

Thursday, 11 August 2016

Versetul zilei

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 

1 Petru, 5:7

Wednesday, 10 August 2016

Versetul zilei

Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii. 

Romani, 13:10

Tuesday, 9 August 2016

Versetul zilei

Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 

Romani, 10:4

Monday, 8 August 2016

Versetul zilei

Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit. 

Estera, 7:10

Sunday, 7 August 2016

Versetul zilei

Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu. 

Iov, 5:8

Saturday, 6 August 2016

Versrtul zilei

Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. 

Psalmi, 145:9

Friday, 5 August 2016

Versetul zilei

măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. 

Evrei, 5:8

Thursday, 4 August 2016

Versetul zilei

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. 

Matei, 24:35

Wednesday, 3 August 2016

Versetul zilei

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. 

Coloseni, 1:16

Tuesday, 2 August 2016

Versetul zilei

Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. 

Fapte 26:20

Monday, 1 August 2016

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

Versetul zilei

Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele; Dumnezeul meu mă va asculta. 

Mica, 7:7

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator