Friday, 30 June 2017

Versetul zilei

Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului. 

Proverbe, 21:31

Thursday, 29 June 2017

Versetul zilei

Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! 

Ieremia, 17:7

Wednesday, 28 June 2017

Versetul zilei

David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite; dar să nu cad în mâinile oamenilor!" 

1 Cronici, 21:13

Tuesday, 27 June 2017

Versetul zilei

Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. 

1 Imparati, 17:22

Monday, 26 June 2017

Versetul zilei

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 

1 Corinteni, 6:20

Sunday, 25 June 2017

Versetul zilei

Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 

Romani, 12:15

Saturday, 24 June 2017

Versetul zilei

Şi iată poruncile pe care li le-a dat: „Voi să lucraţi în frica Domnului, cu credinţă şi curăţie de inimă. 

2 Cronici, 19:9

Friday, 23 June 2017

Versetul zilei

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. 

Ieremia, 17:10

Thursday, 22 June 2017

Versetul zilei

şi Azaria s-a dus înaintea lui Asa şi i-a zis: „Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Beniamin! Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, Îl veţi găsi; iar dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi. 

2 Cronici, 15:2

Wednesday, 21 June 2017

Versetul zilei

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. 

Iosua, 1:8

Tuesday, 20 June 2017

Versetul zilei

Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre norodul care mergea după El şi a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare." 

Luca, 7:9

Monday, 19 June 2017

Versetul zilei

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 

Coloseni, 1:13

Sunday, 18 June 2017

Versetul zilei

şi a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care umblă înaintea Ta din toată inima lor! 

1 Imparati, 8:23

Saturday, 17 June 2017

Versetul zilei

Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire. 

Matei, 11:6

Friday, 16 June 2017

Versetul zilei

Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi" 

Evrei, 2:11

Thursday, 15 June 2017

Versetul zilei

Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii, căci pentru El toţi sunt vii." 

Luca, 20:38

Wednesday, 14 June 2017

Versetul zilei

Şi pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipseşte mintea şi spune tuturor că este un nebun! 

Ecclesiast, 10:3

Tuesday, 13 June 2017

Versetul zilei

Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! 

1 Petru, 1:5

Monday, 12 June 2017

Versetul zilei

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. 

Ioan, 17:3

Sunday, 11 June 2017

Versetul zilei

El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. 

Mica, 7:19

Saturday, 10 June 2017

Versetul zilei

„V-am spus", le-a răspuns Isus, „şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac Eu, în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc despre Mine. 

Ioan, 10:25

Friday, 9 June 2017

Versetul zilei

Apoi a zis: „Cine are urechi de auzit să audă." 

Marcu, 4:9

Thursday, 8 June 2017

Versetul zilei

Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului" 

1 Petru, 2:7

Wednesday, 7 June 2017

Versetul zilei

Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. 

Fapte 2:21

Tuesday, 6 June 2017

Versetul zilei

În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. 

Psalmi, 138:3

Monday, 5 June 2017

Versetul zilei

Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii. 

Proverbe, 6:23

Saturday, 3 June 2017

Versetul zilei

Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om care face ruşine. 

Proverbe, 10:5

Friday, 2 June 2017

Versetul zilei

David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!" Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri. 

2 Samuel, 12:13

Thursday, 1 June 2017

Versetul zilei

pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 

Coloseni, 1:10

 

Dumnezeu este dragoste

Grab this Headline Animator

Dovezi in favoarea lui Dumnezeu

Grab this Headline Animator